De minister hoopt het aantal benodigde ambtenaren te verkleinen door in te zetten op verdichting en het vergroten van de plannen en deregulering en versimpeling van processen en procedures. 'Zo ben ik een
pilot gestart waarin een nieuwe werkwijze in de planvormingsfase wordt getest, waarin procedures parallel lopen i.p.v. achtereenvolgend. Hiermee kan het planvormingsproces met jaren worden verkort.'

De Jonge benadrukt dat het versimpelen van de regels en procedures een opdracht is aan alle lagen van de overheid.