Dit is een ingekorte versie van het interview met Tim Beckmann dat verschijnt in BT Magazine van oktober 2023. BT Magazine is het vakblad voor de professional die zich bezighoudt met werklocaties, regionale innovatiekracht en het vestigingsklimaat. Meld je hier aan voor een abonnement voor de printuitgave en toegang tot het digitale archief van digitale magazine.

De nationale overheid werkt momenteel aan een beleidsnota Grip op grootschalige bedrijfsvestigingen, waarin clustering een van de mogelijke beleidsopties is. Beckmann is daar geen voorstander want door (horizontale) clustering van functies ontstaan volgens veel dezelfde type gebouwen die onderlinge samenwerking bepaald niet versterken.

‘Je krijgt bovendien allemaal vacatures in dezelfde beroepsgroep op dezelfde plek, veel meer dan de omgeving kan dragen’, zegt Beckmann. Alle discussie die er is over de verdozing is volgens hem gebaseerd op de bestaande clustering van distributiecentra langs bijvoorbeeld de A12, Roosendaal en Venlo.

Tim Beckmann (Dilas/Intospace): 'Distributiecentra hebben het potentieel om op grootschalige wijze energie op te wekken'

‘De maatschappelijke weerstand richt zich juist op dit soort clusters met monotone gebouwen. Daar zie je dat bedrijven niet in staat zijn om vacatures te vervullen of onderling samen te werken, want het zijn concurrenten.’ Als clusteren plaatsvindt dan is het Dilas-bestuurslid voorstander van een verticale aanpak. ‘Zet bedrijven in dezelfde keten of branche bij elkaar, dan krijg je een brainport-achtige omgeving, zoals in Eindhoven, die onderlinge samenwerking stimuleert.’

Energiehub

Een ander voordeel van het spreiden van DC's is volgens de Intospace-ceo dat uitgerekend DC's geschikt zijn om als lokale energiehub te fungeren. ‘Laten we bijvoorbeeld zonnepanelen plaatsen op slechts twee of drie gebouwen op een bedrijventerrein in plaats van op alle daken. Het probleem van congestie op ons elektriciteitsnet wordt veroorzaakt doordat we overal zonnepanelen willen plaatsen.'

Dit kan volgens hem veel efficiënter. 'Ongeveer 80 procent van de opgewekte energie op grotere gebouwen wordt terug geleverd aan het net. Door alle gebouwen op een bedrijventerrein te voorzien van een energiemanagementsysteem, kunnen we ‘slimme energyhubs’ creëren en tot de helft van het gecontracteerde vermogen vrijmaken. Distributiecentra hebben het potentieel om op grootschalige wijze energie op te wekken en op te slaan in batterijen. Hierdoor kunnen ze een cruciale rol spelen bij lokale optimalisatie van energiegebruik.’