Gemeenten kunnen hun aanvraag vanaf 18 december en tot 12 februari 2024 indienen. De aanvragen worden beoordeeld door de Toetsingscommissie Woningbouwimpuls. De uitslag van de zesde tranche volgt voor de zomer. 

Via een openbare internetconsultatie kunnen ze de conceptregeling nu alvast inzien, en is er tot 22 oktober mogelijkheid om te reageren.  

De voorbereidingen zijn nu in gang. Op basis van evaluaties van de vorige tranches is de regeling op een aantal punten toegankelijker gemaakt. 

De minimaal vereiste projectomvang wordt niet meer bepaald aan de hand van de gemeentegrootte. Voor iedere gemeente geldt nu een minimale projectomvang van 200 woningen. Dit aantal gold eerst alleen als uitzondering voor gemeenten met minder 50.000 inwoners, een versoepeling van de vierde ronde. 

Woondealregio's die meer ambities hebben dan het huidige aantal afgesproken woningen en hiermee een substantiële bijdrage leveren om het totaal aantal woningen te laten groeien van 900.000 naar 981.000 tot en met 2030, krijgen extra urgentiepunten.  

Er komt een herkansingmogelijkheid na afloop van deze beoordelingsronde, mits er voldoende middelen beschikbaar zijn. Aanvragen die het nét niet hebben gehaald, kunnen binnen een korte termijn aangevuld worden door de indienende gemeente, zodat deze alsnog aanspraak maakt op een bijdrage.  

Al 184.000 nieuwe woningen 

De Woningbouwimpuls is opgezet om de nieuwbouw te versnellen, het aantal nieuwbouwwoningen binnen een project te vergroten of de woningen betaalbaar te maken voor starters en middeninkomen. Voor deze zesde tranche, aangekondigd op Prinsjesdag, maakt het kabinet 300 miljoen euro vrij. 

Sinds 2020 zijn er vijf tranches geweest. Bij elkaar is er subsidie toegekend aan 141 projecten, goed voor ruim 184.000 nieuwe woningen. 65 procent daarvan waren woningen in de sociale huursector, middenhuurwoningen en koopwoningen tot de NHG-grens, de Nationale Hypotheek Garantie. De vijfde tranche was goed voor 19.635 nieuwe woningen.