De hoogste bestuursrechter stelt in zijn uitspraak woensdag dat de gemeenteraad nooit groen licht had mogen geven aan het plan. Bij het vaststellen van het bestemmingsplan had ‘gerede twijfel’ moeten ontstaan over de uitvoerbaarheid.  

Destijds werd een overeenkomst gesloten tussen gemeente, provincie Flevoland en Polder Networks. Maar de Staat, eigenaar van een groot deel van de gronden, was niet bij de overeenkomst betrokken. Ook was toen niet zeker of de Staat de gronden zou verkopen. 

Mede daarom tekenden LTO Noord, Mobilisation for the Environment (MOB), Windpark Zeewolde, Stichting DataTruc en inwoners van Zeewolde bezwaar aan tegen het bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Zij stelden in hun verweer dat de uitvoerbaarheid van het plan onzeker was.  

Nieuw datacenter bleef planologisch mogelijk 

In december 2021 werd het controversiële bestemmingsplan goedgekeurd na een turbulente vergadering van de gemeenteraad. In juni 2022 trok Meta zich, tot verassing van de gemeente, terug uit het project, waardoor het beruchte datacenter van de baan was.  

Maar de mogelijkheid voor een nieuw datacenter bestond ‘planologisch’ nog wel in het bestemmingsplan. Daarom vernietigt de Afdeling bestuursrechtspraak het bestemmingsplan in de uitspraak van vandaag.  

Voor de Raad van State bevestigt het terugtrekken van Meta dan ook dat er ‘onvoldoende vaststaat dat het bestemmingsplan uitvoerbaar is’. 

Het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Trekkersveld IV’ bevatte naast een datacenter ook plannen voor de uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein ‘Trekkersveld’, met ongeveer 35 hectare.  

De gemeente Zeewolde erkende eerder dat ‘het niet kunnen realiseren van het datacenter gevolgen heeft voor de beoordeling van de effecten van het bedrijventerrein.” 

Volgens De Stentor wordt er al gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan, dit keer beperkt tot de uitbreiding van het bedrijventerrein. Met deze uitbreiding willen de gemeente in eerste instantie voorzien in de vraag van lokale en regionale bedrijven. 

Provincie werkt niet langer mee 

Vorig jaar maakte de provincie Flevoland al bekend niet langer mee te werken aan de komst van een groot datacentrum. De kleinst mogelijke meerderheid stemde toen in met een motie van de oppositie. Ook een nieuw kaderdocument, waarin wel ruimte was voor grote datacentra, werd verworpen.