Om woningbouwprojecten die niet van de grond komen alsnog te realiseren, stelt het kabinet komend jaar 50 miljoen euro extra beschikbaar. Dat staat in de vandaag gepubliceerde miljoenennota. Het gaat om naar voren geschoven geld dat bovenop het potje van 250 miljoen komst dat het kabinet eerder al beschikbaar stelde voor de versnelde bouw van betaalbare nieuwbouwwoningen. In totaal is daarvoor nu 300 miljoen euro beschikbaar. Het geld is bestemd voor projecten die bijvoorbeeld door stijgende bouwkosten en stijgende rente dreigen vast te lopen. 

Verder stijgt de huurtoeslag met maximaal 416 euro per jaar. De eigen bijdrage in de huurtoeslag wordt verlaagd. Het kabinet trekt hier 700 miljoen euro voor uit. 

Infrastructuur, energietoeslag

Voor infrastructuur en waterstaat trekt het kabinet 14,5 miljard euro uit. Na 31 december is het gedaan met het energieplafond en ook de energietoeslag voor mensen met een inkomen rond het sociaal minimum komt zeer waarschijnlijk niet terug. Mensen die de energierekening niet kunnen betalen, krijgen hulp, aldus het kabinet. Het 'Tijdelijk Noodfonds Energie' betaalt een deel van de energierekening voor ze. Deze hulp is beschikbaar tot en met maart 2024. Voor dit vangnet trekt het kabinet 40 miljoen euro uit. 

Aanbevingsschade

Voor de inwoners van het noordelijke aardbevingsgebied trekt het kabinet 22,35 miljard euro uit. Hiervan is een extra 4 miljard beschikbaar voor onder meer de schade, en 7,5 miljard voor de lange economische termijn.

De totale uitgaven van het Rijk 2024 bedragen 433,6 miljard euro. Het meeste geld gaat naar zorg, onderwijs en sociale zekerheid (uitkeringen). De inkomsten van het rijk bedragen in 2024 naar schatting 402,9 miljard euro. 

Vanwege de demissionaire status van het kabinet ontbreken dit jaar de grotere ingrijpende plannen. Zaken die niet direct met koopkracht te maken hebben, komen niet uitgebreid aan bod. Stikstof en klimaat en andere grote thema's schuiven door naar een volgens kabinet.