Van de 2.100 opgeleverde flexwoningen door het land waren 1.700 modulair verplaatsbaar, en 400 woningen vanuit tijdelijke transformatie. De cijfers zijn gebaseerd op informatie van het Expertisecentrum Flexwonen en de Uitvoeringsorganisatie Versnelling Tijdelijke Huisvesting (UVTH). 

Voor dit jaar in z'n geheel zijn er voor circa 12.000 flexwoningen (vergevorderde) plannen. Dat is in lijn met de plancapaciteit na het eerste kwartaal van dit jaar. Die plannen waren in het tweede kwartaal nog volop in beweging.  

Ten opzichte van de eerdere verwachtingen zijn er projecten bijgekomen (circa 6.500 flexwoningen), maar voor ongeveer hetzelfde aantal zijn er ook projecten gestopt of doorgeschoven naar 2024. Het is dus mogelijk dat van de 12.000 flexwoningen projecten vertragen en doorschuiven naar 2024 of alsnog geheel niet doorgaan. Veel plannen gaan namelijk uit van plaatsing in de laatste twee maanden van dit jaar. Voor 2024 bedraagt de plancapaciteit 16.000 flexwoningen.  

Versneld 2.000 Rotterdamse flexwoningen 

Verschillende steden en provincies kijken naar mogelijkheden om te versnellen. Vorige week bleken Gemeente Rotterdam en het Rijk afspraken te hebben gemaakt voor 2.000 versnelde flexwoningen. 1.125 daarvan zitten in het sociale huursegment. Voor de Rotterdamse initiatiefnemers en woningcorporaties stelt het Rijk onder meer 8,7 miljoen euro beschikbaar.  

Plannen voor flexwoningen zijn er al in Feijenoord, Hoogvliet, Delfshaven, De Esch, Oud-IJsselmonde, Rozenburg en Nesselande. Al honderden mensen hebben zich aangemeld, zegt de gemeente. 

Rotterdam wil al langer veel flexwoningen laten plaatsen. Vooral om het aantal woningen in de sociale huursector uit te breiden. Maar de gemeente bouwt zelf geen woningen, en de kosten blijken in de praktijk moeilijk te betalen voor initiatiefnemers en woningcorporaties.   

De afspraken bevatten ook een herplaatstingsgarantie. Flexwoningen staan in de regel tien tot vijftien jaar op een plek. Deze garantie betekent dat een flexwoning na de afgesproken periode op dezelfde locatie kan blijven of ergens anders in de stad of het land opnieuw kan worden geplaatst. Zo kan een flexwoning dus langer mee. Ook is dit voordelig voor de verhuurder omdat na de eerste tien tot vijftien jaar de investering nog niet is terugverdiend.  

Raamovereenkomsten 36 bouwbedrijven 

Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties, heeft met 36 bouwbedrijven door het land raamovereenkomsten gesloten om flexwoningen te leveren aan hun leden. Die biedt in het eerste jaar ruimte aan 8.000 woningen en in de twee opvolgende jaren aan 10.000 per jaar.  

Vanaf 2 oktober is het voor gemeenten mogelijk om zich aan te melden voor de tweede Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen. Voor de Fysieke Herplaatsingsgarantie is met de gemeenten Apeldoorn, Doetinchem, Almere en Goes inmiddels intentieovereenkomsten over specifieke locaties.