‘De groei van het aantal inwoners van de stad, ontwikkelingen in het CID en de Binckhorst, de renovatie van het Binnenhof, de ambitie voor een klimaatneutrale stad en algemene economische, maatschappelijke, klimatologische en mobiliteitsontwikkelingen vragen om een volgend toekomstperspectief voor de Haagse binnenstad; een Binnenstadsplan 2033’, schrijft het Haagse college van B en W

Daarom is de stad al enkele jaren geleden begonnen met een uitgebreid participatieproces. Inwoners, ondernemers en instellingen hebben daar kunnen aangeven wat zij belangrijk vonden. Volgens voorzitter John Kroes van de Stichting Binnenstad heeft de gemeente goed geluisterd. 

In het Binnenstadplan zijn tien keuzes gemaakt. Zo wordt volgens de gemeente het typische Haagse karakter versterkt waarbij de binnenstad zich verder ontwikkelt tot ontmoetingsplek waar mensen wonen, werken, recreëren en studeren.  

Voetganger centraal 

Ook is er meer aandacht voor vergroening van de binnenstad en verlevendiging van de grachten. In de binnenstad zijn dit onder meer de Lange Vijverberg, de Paleistuin en de binnenstad.  

Door de verschillende groene zones te verbinden, verbetert het leefklimaat in de binnenstad in meerdere opzichten, zegt de gemeente. Ook is er meer aandacht voor verduurzaming en klimaat-adaptieve maatregelen om hittestress en wateroverlast tegen te gaan. 

De gemeente biedt verder ruimte aan innovatie en experimenteren met verblijfsplekken op daken en door het mogelijk te maken dat verschillende functies in één pand worden gecombineerd.  

Het plan, met een doorkijk tot 2033, plaatst voetgangers nadrukkelijk centraal in de binnenstad. De looproutes naar en in de binnenstad worden aantrekkelijker en beter vindbaar.  

Eerder deze week presenteerde Den Haag plannen voor het Centraal Station en het park aan de voorkant van het gebouw. Volgens wethouder Robin van Asten ‘kom je straks vanuit het station, via een stadshal met een schitterend houten plafond op een prachtig plein dat de verbinding vormt met het centrum en de Koekamp.’