Om klaar te zijn voor de invoering van de Omgevingswet hebben de samenwerkingspartners in de regio Groningen zich verenigd in het Regionaal Platform Omgevingswet Groningen (RPOG). De provincie is volgens Van der Meide breed en actief aangehaakt bij het RPOG. ‘Binnen het RPOG kunnen we elkaar snel vinden en elkaar waar mogelijk ondersteunen bij de invoering van de Omgevingswet.'

Door de samenwerking moeten de publieke partners dicht naast elkaar kunnen opereren, van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen helpen, aldus woordvoerder Jan van der Meide van de provincie Groningen.

Eerder was sprake van de oprichting van een crisisteam. Dat is op dit moment niet aan de orde, laat een woordvoerder van de provincie Groningen weten. Er is op ambtelijk niveau over gesproken, maar krijgt geen vervolg.

Adviserende rol

Volgens Van der Meide anticipeert de provincie zelf op de Omgevingswet 'door haar rol zo goed als mogelijk in te vullen, zodat zij klaar is voor de invoering van de wet door de eigen werkprocessen en regels op orde te hebben'.

‘Voor gemeenten is het daarbij belangrijk dat zij weten hoe die rol er uitziet. Dat is opgenomen in de provinciale omgevingsvisie en -verordening. Op basis daarvan maken gemeenten hun afwegingen bij nieuwe plannen. Naast het in orde hebben van die instrumenten zal, net als nu al veel het geval is, na invoering van de Omgevingswet de focus liggen op een adviserende rol in de voorfase van plannen, aldus Van der Meide.

Het RPOG heeft ook een belangrijke afstemmende rol in de actuele voorbereide fase voor inwerkingtreding van de wet. ‘Inmiddels zijn binnen het RPOG regionale werkafspraken gemaakt en zijn de werkprocessen op elkaar afgestemd', vervolgt de provinciewoordvoerder. ‘Ook voeren we gezamenlijk ketentesten uit om na te gaan of organisaties er klaar voor zijn en om de functionaliteiten te testen. Daarnaast werken we samen in werkgroepen als bijvoorbeeld Toepasbare regels, opleidingen, communicatie, Omgevingstafels, et cetera.’

Versnellen procedures

Afgelopen maanden meldden meerdere gemeenten, zoals Den Bosch en Zaltbommel, procedurele vertragingen in verband met de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De gemeente Den Bosch wil voorkomen dat dit gaat zorgen voor daadwerkelijke vertragingen van bouwprojecten. Ook in Flevoland zijn er gemeenten die een rem op de procedures hebben gezet vanwege de Omgevingswet.

De woordvoerder van de provincie Groningen zegt dat er in de noordelijke provincie in een aantal gevallen juist sprake is van ‘versnellen van procedures voor concrete initiatieven door gemeenten. Dit komt doordat die nog onder de Wet ruimtelijke ordening afgerond kunnen worden.

(Noot van de redactie: dit bericht is op 5 september om 13.00 uur aangepast. Overheden in Groningen werken nauw samen, maar de oprichting van een crisisteam was een ambtelijke verkenning en wordt bestuurlijk niet doorgezet.)