Bij de uitvoering van het programma werken de drie Medtech-bedrijven nauw samen met de gemeenten Heerlen en Kerkrade en het bestuurlijke samenwerkingsverband Stadsregio Parkstad Limburg. 

In een intentieovereenkomst hebben de initiatiefnemers donderdag afgesproken dat het programma in het voorjaar van 2024 definitief klaar moet zijn. De nadruk van de samenwerking komt te liggen op thema's als imago, communicatie, onderwijs, arbeidsmarkt en infrastructuur. 

Een van de doelstellingen is dat ook andere bedrijven in de voormalige mijnstreek zich aansluiten bij het programma, evenals arbeidsmarktorganisaties en onderwijsinstellingen.   

Volgend najaar staan gesprekken op stapel met alle regionale onderwijsinstellingen in de Parkstadregio over hun mogelijke rol in het programma. Belangrijke gesprekspartners zijn mbo-opleiding Vista College en de hbo-opleiding Zuyd Hogeschool. 

De Medtech-sector is een van de snelst groeiende sectoren in de Parkstadregio. Het aantal banen in deze sector is volgens Parkstad Limburg de afgelopen twintig jaar gegroeid van circa duizend bij de eeuwwisseling tot bijna zesduizend op dit moment. 

In het definitieve programma worden meer details bekendgemaakt over de samenwerking zoals de duur en de financiering. Het programma, met als voorlopige werktitel 'Medlands Parkstad', is ook onderdeel van het Rijkssubsidieprogramma Regio Deal 2.0/Regio Deal Parkstad Limburg 2023-2025

Binnen de Regio Deals werken het Rijk en de regio’s in Nederland samen aan het verbeteren van de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers.