De regeling is onderdeel van het Doorbouwakkoord dat de gemeente vlak voor de zomer samen met vijftig marktpartijen tekende. ‘Ik ben er enorm trots op dat we deze regeling zo snel na het sluiten van het Doorbouwakkoord hebben kunnen lanceren, want een dip in de bouw van woningen die zo hard nodig zijn moeten we zien te voorkomen’, zegt wethouder Chantal Zeegers van Klimaat, Bouwen en Wonen.

Rotterdam is de eerste stad met een doorbouwakkoord. Een reactie op de stijgende hypotheekrente en hoge bouwkosten en de daaropvolgende dalende interesse in nieuwbouw. Enkele bouwprojecten in de Maasstad zijn al geannuleerd.

Met meer dan dertig maatregelen moet het doorbouwakkoord zorgen dat 3.500 geplande woningen per jaar daadwerkelijk worden gebouwd. Door de overeenkomst worden locaties sneller beschikbaar, is de betaalbaarheid beter en krijgt klimaatneutraal bouwen een impuls.

Het doorbouwakkoord werd onder meer getekend door woningbouwcorporaties, bouwers en projectontwikkelaars. Voor dat akkoord is 50 miljoen euro beschikbaar.

Koppeling Startbouw Impuls van het Rijk

De Startbouwregeling is gericht op projecten met huurwoningen tussen 808 en 1075 euro of koopwoningen van maximaal 325.000 euro.

Rotterdam wil dat nieuwbouwprojecten in de toekomst voor 65 procent bestaan uit betaalbare woningen. Dat wil zeggen: 25 procent sociaal en 40 procent middensegment. Een stijging in het middensegment van 10 procent.

Om aanspraak te kunnen maken op de bijdrage van maximaal 5000 euro per te bouwen woning moet er een omgevingsvergunning zijn aangevraagd en er op korte termijn gestart worden met de bouw. Alleen nieuwbouwprojecten in het middensegment komen in aanmerking. De gemeente hoopt hiermee 2.000 woningen door te kunnen zetten. Voor een project van meerdere woningen is maximaal 500.000 euro beschikbaar.

De regeling eindigt zodra het volledige beschikbare bedrag is uitgekeerd en loopt door tot uiterlijk juni 2025. Partijen kunnen vanaf vandaag een aanvraag doen voor de 1e inschrijfperiode van de Startbouwregeling Rotterdam die loopt tot 22 september 2023.

‘Door de regeling nu open te stellen is het mogelijk om een koppeling te maken met de Startbouw Impuls (SBI) van het Rijk’, zegt de gemeente.

De SBI is net als de Rotterdamse Startbouwregeling bedoeld om de bouwproductie op gang te houden. In het bijzonder voor projecten die uiterlijk in 2024/2025 al kunnen starten met bouwen, maar door de veranderde economische omstandigheden de business case niet meer rond krijgen en dreigen te vertragen. Op de SBI hebben al 246 gemeenten zich gemeld.