Uit een rondgang van Stadszaken blijkt dat lang niet alle gemeenten die starten met een zero-emissiezone (ZE zone) last hebben van netcongestie. Allereerst gaat de uitstootvrije zone over bestelbusjes en vrachtwagens. Voor die eerste categorie geldt dat er voldoende mogelijkheden zijn. 

‘Gelukkig kunnen kleine ondernemers vaak binnen de bestaande aansluiting bedrijfsvoertuigen opladen’, laat de gemeente Amsterdam weten. Ook Den Haag ziet daar nauwelijks problemen.  

‘Den Haag beschikt over een uitstekend openbaar laadnetwerk en werkt samen met de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) proactief aan de verdere uitbreiding en ontwikkeling van het laadnetwerk. Voor bestelauto’s geldt dat deze gebruik kunnen maken van de reguliere openbare laadinfrastructuur.’ 

Hoorn ziet dat het openbare laadnetwerk van 170 laadpalen gemiddeld 30 procent van de tijd bezet is. ‘Dit betekent dat er nog capaciteit beschikbaar is op de bestaande openbare laadpalen.’ Ook Dordrecht, Enschede, Den Bosch en Leiden zien geen problemen met netcongestie. 

Assen zit wel in de oranje zone, Utrecht houdt het in de gaten, Breda maakt zich zorgen en ook Nijmegen is alert op een te krappe energievoorziening. Daar kan opladen van bestelbusjes nog een probleem opleveren. 

Zorgen voor laden vrachtwagens 

De grootste zorgen zijn voor vrachtwagens. Daarvoor zijn zwaardere aansluitingen nodig. Volgens Nijmegen heeft de gemeente daar weinig sturing op. ‘Zo’n 90 procent van de voertuigen gaat niet in de openbare ruimte laden, de gemeente heeft hier dus weinig of geen invloed op.’ 

De provincie Gelderland probeert daar wel afstemming te zoeken. ‘Bij bedrijventerrein de Grift wordt vanuit de provincie gekeken hoe de vastgestelde laadbehoefte samen in de markt gezet kan worden. Niet voor iedereen z'n eigen paal en stroomaansluiting, maar hoe kan het zo efficiënt mogelijk gezamenlijk?’ 

Amsterdam heeft met Liander, TenneT en Port of Amsterdam een taskforce opgericht om problemen op het stroomnet aan te pakken en de schaarse ruimte te verdelen. ‘Bedrijven met problemen kunnen zich bij ons melden via de website.’ 

Ook Deventer houdt de vinger aan de pols. ‘We werken in regioverband samen met Rijk, Provincie, energiemaatschappijen en grote bedrijven om de behoefte in beeld te krijgen en op basis daarvan alle mogelijke acties te ondernemen om het aanbod van laadvoorzieningen op orde te houden.’ 

Off-grid laden in Limburg 

Maastricht maakt zich in ieder geval weinig zorgen over netcongestie. ‘Het laden van vrachtwagens zal grotendeels (ca 80 procent) op depot plaatsvinden. Daarnaast kan er onderweg bijgeladen worden op bestaande en nog aan te leggen logistieke (snel)laadlocaties langs hoofdroutes.’ 

'Het gezamenlijk aanleggen en delen van laadinfrastructuur op privaat terrein waardoor bestaande netcapaciteit optimaal benut wordt, biedt mogelijk uitkomst’, aldus de gemeente. Die heeft geen plan om zelf laadpleinen in te richten. Dat laten ze graag aan de markt over. 

Marktpartijen hebben zich inmiddels in Maastricht gemeld met innovatieve plannen om netcongestie te omzeilen. ‘Zo wil bijvoorbeeld het bedrijf Green Caravan graag een laadplein volledig off-grid aanleggen.’ Het Limburgse bedrijf wekt de elektriciteit op met zonnepanelen en met gassen uit het riool.