‘De resultaten uit het onderzoek zijn interessant’, vertelt Anneke Haak-Bronsema, bestuurslid van de NVM-vakgroep Wonen en portefeuillehouder van de marktgroep monumenten. Een energielabel is niet verplicht voor monumenten, en door het hogere energieverbruik van monumenten is de verduurzaming een behoorlijke opgave. Om beide redenen lijkt het extra bijzonder dat zoveel monumenteigenaren willen verduurzamen.

Eerder werd bekend dat mede door de stijgende energierekening monumenteigenaren zich meer genoodzaakt voelen om te verduurzamen. In 2022 kwamen er daardoor meer monumenten met een energielabel van A of hoger bij dan een jaar eerder.

De positie op de woonladder en het Nationaal Restauratiefonds dragen bij, zegt Haak-Bronsema: ‘Het wonen in een monument is vooral in trek bij kopers die al verder zijn in hun wooncarrière. Met een relatief hoge welstand zijn eigenaren in staat én bereid om te investeren in hun monument. Een eigenaar van een monument heeft tenslotte een bijzonder pand in handen dat goed onderhoud vereist.’

‘Het gunstige tarief van een Restauratiefondshypotheek helpt daarbij’, benadrukt het bestuurslid. Het Nationaal Restauratiefonds helpt eigenaren om de bijzondere gebouwen duurzaam te gebruiken en financiert restauratie, verduurzaming en herbestemming. Ze bieden maatwerkfinancieringen, kennis en diensten. ‘Ook zijn er subsidiemogelijkheden en diverse leningen voor verduurzaming en restauratie tegen een aantrekkelijke rente beschikbaar.’

Sjoerd Slagter, senior marketeer bij het Restauratiefonds en begeleider van het onderzoek, reageert op het gemotiveerde aandeel van 82 procent: ‘Het is opvallend hoe groot de verduurzamingsambitie van monumenteigenaren is. Daar zijn we blij mee want dit draagt bij aan het behoud van monumenten. Het is ook duidelijk dat eigenaren hiervoor specifieke kennis en informatie zoeken. Wij zorgen voor duurzaamheidsadvies op maat. Dat helpt monumenteigenaren bij het verantwoord en kwalitatief verduurzamen van monumenten.’

In totaal 2.000 monumentale verkopen

Van de totale woningverkoop van 2022 was 1,5 procent een monument, in totaal iets minder dan 2.000. De mediane transactieprijs kwam uit op €723.000. Een reguliere woning kostte gemiddeld €430.000.

Het onderzoek, uitgevoerd door dataspecialist Brainbay, richt zich specifiek op de marktontwikkelingen van Nederlandse monumentale woningen in 2022. In 2018 vond een eerder onderzoek plaats.