De Versnelcoalitie bestaat uit de VFN (Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland), De Hypotheker, Dynamic Credit, BNP Paribas Personal Finance, en SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting).

 

De coalitie zoekt met name draagvlak voor een nieuw type kader voor verduurzamingsleningen. De verwachte energiebesparing is daarbij het uitgangspunt voor de leenlasten, berekend volgens de nieuwe gevalideerde NTA8800-methodiek. Belangrijk bij deze manier van berekenen is dat de energiebesparing altijd groter is dan de kosten voor de lening.

Dit nieuwe kader zou het speelveld gelijk maken voor de verschillende financieringsoplossingen voor verduurzaming. Volgens de coalitie is het bovendien nodig om de verduurzamingsdoelstelling te halen. ‘Een nieuw leenkader maakt de verduurzamingslening goedkoper en toegankelijker. Hiervoor heeft de VFN een voorstel gedaan.’ Ook benadrukken ze het belang van advies aan woningeigenaren, in hun keuze en aanvraag voor een verduurzamingslening.

Passend leenkader ontbreekt

Volgens De Nederlandsche Bank heeft de helft van de woningeigenaren onvoldoende spaargeld voor duurzame investeringen. Een groot deel daarvan komt wel in aanmerking voor een verduurzamingslening, maar deze leningen zijn niet laagdrempelig: enerzijds is er mogelijkheid tot een hypotheek, vooral gunstig bij een verhuizing, grote verbouwing of zeer grote investeringen. Anderzijds is er mogelijkheid tot een persoonlijke lening. Maar dat is op dit moment duur en een passend leenkader ontbreekt volgens de coalitie.

Van de woningeigenaren die voldoende spaargeld hebben of een lening kunnen krijgen, blijkt een groot gedeelte niet bereid om duurzame investeringen te doen vanwege een gebrek aan informatie over de mogelijkheden, en moeite met het maken van een goede kosten-batenberekening.

‘En dat terwijl investeren in een duurzamere woning vaak rendabel is, zeker gezien de gestegen energieprijzen’, zegt de coalitie, die bestaat uit markt- en publieke partijen. Ze zijn ervan overtuigd dat informatievoorziening en financieel aantrekkelijkere voorwaarden noodzakelijk zijn om woningeigenaren in beweging te brengen, en denken dat marktpartijen een belangrijke rol kunnen spelen in het bereiken van een brede groep woningeigenaren.

Daarnaast vraagt de coalitie de overheid om geldverstrekkers te ondersteunen bij het breed aanbieden van nieuwe betaalbare groene leningen door risicoafdekking. ‘Dit zal net als bij de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) leiden tot een lagere rente voor de consument en betere consumentenbescherming. Dit kan bijvoorbeeld door via de NHG ook garanties af te geven voor verduurzamingsleningen.’

Tempo verduurzamen slechts op tien procent

Om te voldoen aan de doelstellingen uit het Klimaatakkoord voor de gebouwde omgeving moeten er tussen 2019 en 2030 zo’n 300.000 woningen per jaar worden verduurzaamd. In de afgelopen jaren werd een tempo van slechts 30.000 gerealiseerd, aldus onderzoeksorganisatie TNO. Volgens het PBL was in 2020 naar schatting gemiddeld €24.000 per woning nodig om op energielabel B uit te komen. Naast de drempels die huishoudens zelf tegenkomen, schort het in de markt ook aan materiaal- en personeelsschaarste.