De gemeente Groningen en SecGroep hebben de afgelopen jaren het systeem Sensoty ontwikkeld om de boomgezondheid te kunnen meten. ‘We zijn begonnen met bodemsensoren die je gewoon kunt kopen’, zegt Ruben Deddens van SecGroep. Die worden ingeladen in een dashboard dat de start-up met de gemeente heeft ontwikkeld.  

De bodemsensoren in het Noorderplantsoen meten de feitelijke omstandigheden en geven via een ICT-platform beheer- en herstelmaatregelen zoals bemesting, beluchting en beregening. 

De grondsensoren alleen bleken onvoldoende om de gezondheid van de bomen goed in kaart te brengen, zegt Deddens. 'Een belangrijke parameter voor bomen in steden is het zuurstofgehalte in combinatie met de luchtvochtigheid.’ Ook wordt de temperatuur intussen gemeten. 

Deddens en zijn team hebben die zuurstofsensoren de afgelopen jaren ontwikkeld, getest en gekalibreerd. De eerste inzet is op dit moment, tijdens het festival Noorderzon. ‘De data lopen nu ons systeem binnen’, aldus Deddens. 

In dit geval gaat het om een dashboard, waar intussen meerdere gemeenten gebruik van maken. Een koppeling met bijvoorbeeld een digital twin is ook mogelijk, zegt Deddens. 

De analyses volgen na het festival. Dan kan hij antwoord geven op de vraag zoals die enkele jaren geleden is gesteld door de gemeente: ‘Hoe kunnen we het Noorderplantsoen beter beschermen tijdens festivals of bij onverwachts grote bezoekersaantallen?’ 

De samenwerking tussen de gemeente en SecGroep komt voort uit het project ‘Startup in Residence’ (SIR) uit 2018. Dit is een programma dat jonge ondernemers verbindt met overheidsinstanties om technologische producten te ontwikkelen voor het oplossen van stedelijke uitdagingen.