ProRail en Bureau Spoorbouwmeester werken al enkele jaren aan de ontwikkeling van duurzame en circulaire railgebonden gebouwen. Daarvoor hebben de partijen een prijsvraag uitgeschreven, die is gewonnen door de bureaus Cepezed en Superuse Studios.  

Cepezed ontwierp een groen gebouw met gevelplanten opgetrokken uit geüpcyclede steigerbuizen. In de dakrand zitten zonnepanelen. De elementen zijn vervangbaar en uitwisselbaar en heeft één gangbare productiemaat. Het regenwater wordt opgevangen met een mossedumdak.  

Superuse Studios maakte twee ontwerpen, waarvan één bestaat uit hergebruikt, geplatoniseerd hout. Het andere ontwerp is gemaakt van restproducten uit de staalindustrie. De platen kunnen drager zijn voor groeiende planten, zegt het architectenbureau. 

De bureaus werken nu aan de prototypen, die in een ontwerpcatalogus worden opgenomen. Die wordt ingezet bij de aanbesteding van de vernieuwing van de railgebonden gebouwen langs het spoor.  

ProRail heeft zelf al twee prototypen gebouwd. Het spoorbedrijf kan voor de vernieuwingsronde dus kiezen uit vier verschillende gevelvarianten. Inmiddels wordt gewerkt aan een eerste functioneel modulair en circulair onderstation van studio Marco Vermeulen in Den Haag. Die moet in mei 2024 in gebruik worden genomen.

De ontwerpen van de technische gebouwen, onder meer voor de stroomvoorziening en het aansturen van wissels, passen in de ambitie van ProRail om in 2030 energieneutraal zijn en een reductie milieukosten van 55 procent ten opzichte van 2025. In 2050 wil ProRail volledig circulair en CO2-neutraal bouwen.