Het LUMC gaat in het project op zoek naar de ondergrens van factoren die de gezondheid beïnvloeden. ‘Wanneer bereikt een geleidelijke verandering in de leefomgeving een kritisch punt en leidt het tot grote veranderingen in leefstijl en gezondheid?’, aldus projectleider en professor Kiefte-de Jong op de site van het LUMC. 

‘Met dit population health-onderzoek willen we uiteindelijk de gezondheidsverschillen in Nederland verkleinen’, zegt Kiefte-de Jong. Het LUMC kijkt met ECOTIP naar de relatie tussen de inrichting van de fysieke leefomgeving en de gezondheid van bewoners. Over die oorzaken en gevolgen wordt steeds meer onderzoek gedaan. 

Minder welvarende bevolkingsgroepen kampen bovengemiddeld met aandoeningen als diabetes, overgewicht en longproblemen. Zij wonen vaker in wijken zonder groen, vervuilde lucht, geluidsoverlast en ongezond voedselaanbod. Kiefte-de Jong: ‘Al deze factoren kunnen van invloed zijn op de gezonde leefstijl van mensen. Zo kan het moeilijker zijn om gezonde voedselkeuzes te maken als er meer snackbars in de buurt zijn dan supermarkten.’ 

Wijkonderzoek 

Onderzoekers zullen gebruik maken van bestaande data over leefstijl gerelateerde aandoeningen in Nederland, gekoppeld aan data over de fysieke leefomgeving. Die informatie heeft de Health Campus Den Haag in huis met het Extramural Leiden Academic Network datawarehouse. 

Het onderzoeksteam doet daarnaast veldonderzoek in wijken in Leiden, Den Haag, Groningen, Rotterdam en Utrecht ‘waar veel winst te behalen is’. Het gaat dan volgens het LUMC om wijken met een zeer ongunstige fysieke leefomgeving met een hoog percentage van inwoners met één of meerdere leefstijl gerelateerde aandoeningen.  

Huisartsen, beleidsmakers, sociaalgeneeskundigen en burgers worden hierbij uitgenodigd om mee te denken. Het doel is om effectief beleid te ontwikkelen en betere zorg aan bewoners te bieden. Burgers worden daarbij geholpen om hun levensstijl gezonder te maken.  

Burger doet mee 

De verantwoordelijkheid voor hun gezondheid ligt volgens Kiefte-de Jong namelijk ook bij henzelf. ‘We kunnen wijzen naar beleidsmakers en huisartsen, maar de burger kan zelf ook wat doen om zijn wijk te verbeteren’, vindt de onderzoeker.  

‘Daarom gaan we met burgers in de wijken aan de slag om hun fysieke leefomgeving met een speciale app in kaart te brengen en ontwikkelen we samen ideeën om hun leefomgeving te verbeteren.’ Voorbeelden zijn volgens haar in gesprek gaan met winkeliers of initiatieven voor een buurttuin.  

In het project ECOTIP werkt het LUMC samen met UMC Utrecht, Erasmus MC, Universiteit Leiden, UMC Groningen en Rijksuniversiteit Groningen. Het onderzoek valt binnen de Nationale Wetenschapsagenda.