Vastgoedsector omarmt sociale buurtapplicatie voor waardeverhoging

De Area of People-app wordt steeds vaker gebruikt in vastgoed. Foto: Area of People

Redacteur Jan Jager bespeurde een trend waarin de vastgoedsector in méér investeert dan alleen stenen. Maar ook in menselijk kapitaal, met inzet van moderne buurtapplicaties zoals Area of People en Hoplr. Is het onbaatzuchtigheid? Nee. Complexen waarin mensen elkaar kennen zijn makkelijke te beheren en stijgen harder in prijs. Lees verder

Smart energy hubs bedrijventerreinen kunnen miljarden aan netverzwaring besparen

Nieuwe netcapaciteit uitbreiden duurt jaren. Nieuwe bedrijven worden niet aangesloten, laadpalen kunnen niet worden aangelegd. Of toch wel? Op Stadszaken plaatsen we een artikel over smart energy hubs als slimme oplossing voor netcongestie, dat vaak een papieren probleem blijkt. Lees verder  

Amsterdamse vastgoedorganisatie zet in op betaalbare ruimte voor ‘productieve mkb’

De gemeente Amsterdam onderzoekt de opzet van een werkcorporatie die moet zorgen voor betaalbare bedrijfsruimte voor het productieve mkb. Dit om te voorkomen dat ‘productieve en stadsverzorgende bedrijvigheid’ niet uit de stad verdwijnt ten faveure van woningen. De vastgoedorganisatie moet marktpartijen, projectontwikkelaars en beleggers, over de streep trekken om te investeren in deze vorm van huisvesting in herontwikkelingsgebieden. Lees verder 

Landelijke beleidslijn tegen verdozing pas dit najaar

Het wil maar niet vlotten met de landelijke beleidslijn om grootschalige distributiecentra op ‘ongewenste plekken’ te voorkomen. De aangekondigde spelregels vanuit de overheid om verdozing een halt toe te roepen, komen er op zijn vroegst eind dit jaar mits de beleidslijn niet controversieel wordt verklaard. Lees verder 

Bewonerscoöperatie haalt in Amsterdam West zelf warmte uit kanaal 

Wilhelmina Gasthuis-buurt in Amsterdam Oud-West 

Op de drempel van het nieuwe jaar publiceerden we dit verhaal over een bewonerscoöperatie uit Amsterdam Oud-West, die warmte onttrekt uit Jacob van Lennepkanaal. Dat het water in het kanaal koud is, maakt niks uit. Een warmtepomp doet wonderen. Dat zet te denken over de energievoorziening in de stad, die gebouwd is op water. Er is zoveel mogelijk! Lees verder