De gemeente Leeuwarden heeft 200 flexwoningen besteld, zegt een woordvoerder van De Jonge tegen ANP. Over de aankoop van de andere 1.100 tijdelijke woningen zijn gesprekken in een vergevorderd stadium.  

Voor de aankoop van 600 andere flexwoningen zijn volgens de woordvoerder verkennende gesprekken gaande. 

De woordvoerder benadrukt dat de aankoop van de flexwoningen door het Rijk niet op een fiasco is uitgelopen, zoals de Volkskrant schrijft vandaag. 'Het is iets nieuws. Mensen moeten er nog echt aan wennen.' In september vorig jaar gaf De Jonge het Rijksvastgoedbedrijf de opdracht voor de aankoop van 2.000 flexwoningen.

Voor de aankoop was een budget beschikbaar van 200 miljoen euro. Omgerekend werd er 100.000 euro per flexwoning uitgegeven. Met de investering hoopt De Jonge de impasse rond de bouw van de tijdelijke woningen te doorbreken.  

De aankoop van de flexwoningen heeft volgens de woonminister tot beweging en versnelling geleid. 'De praktijk blijkt alleen weerbarstiger dan gehoopt', schreef de minister in zijn laatste voortgangsbrief aan de Tweede Kamer.  

Het vinden van geschikte locaties is een van de problemen. Ook passen de bestelde woningen volgens De Jonge niet altijd goed bij de beschikbare locaties. 

Rotterdam, Zaanstad en Hilversum lieten recent weten geschikte wel locaties te hebben gevonden. Leidschendam-Voorburg ziet juist af van de plaatsing van flexwoningen en kiest voor een combinatie van transformatie en permanente woningbouw.

Flexwoningen verlichten woningtekort niet 

Experts zijn van meet af aan kritisch op het flexwoningenplan van De Jonge. Zo stelde het Planbureau voor de Leefomgeving vorig jaar in een kritisch rapport dat het in de praktijk lastig wordt om met versnelling van de bouw van de tijdelijke woningen het woningtekort te verlichten. 

De demissionair minister heeft de ambitie dat eind 2024 rond de 37.500 flexwoningen in Nederland staan. Vorig jaar zijn rond de 3.400 tijdelijke woningen gerealiseerd. De verwachting voor dit jaar is dat er 12.000 flexwoningen worden geplaatst.