Interxion maakte een inventarisatie onder IT-beslissers in deze sectoren en vroege onder andere in hoeverre ze zich zorgen maken om hun dataveiligheid. Ze bevestigden deze zorgen massaal, mede door veranderende Europese regelgeving op het gebied van dataprivacy-wetgeving en het toenemend gebruik van clouddiensten en -infrastructuur.

Veiligheid grootste uitdaging van IoT

69 procent acht daarnaast de kans op een datalek of cyberaanval op hun organisatie groot of heel groot. De grootste uitdaging is het groeiend aantal verbonden devices (het Internet of Things) en de hoeveelheid data die dit oplevert. Daaraan refereert 47 procent van de ondervraagden. Dat de veiligheid van het IoT nog een belangrijk issue is, werd ook eerder deze week bevestigd. Onderzoekers van de University of Michigan meldden in een whitepaper een aantal kritieke gaten in het SmartThings-platform van Samsung, waarmee verschillende IoT-apparaten met elkaar verbonden kunnen worden. Hierdoor kan een aanvaller gemakkelijk apparaten van afstand bedienen door de controle erop over te nemen. Het is bijvoorbeeld mogelijk een rookmelder te laten afgaan of een slot te ontgrendelen.

Bijna iedereen (98 procent) stelt enigszins of grotendeels op de hoogte te zijn van de meest actuele wet- en regelgeving rond dataprivacy. Dat er nieuwe EU-brede regels komen voor bedrijven die data opslaan en gegevens verwerken én dat de Europese Commissie, de Europese Raad en het Europees Parlement in december 2015 overeenstemming bereikten over online gegevensbescherming in de EU, is alom bekend.

Data liefst in eigen beheer

Als het gaat om de keuze voor de locatie van hun bedrijfs- en klantgegevens is het beeld diffuus. Iets meer dan een kwart zegt data het liefst in eigen huis te hebben. 10 procent kiest voor een onafhankelijk datacenter, 15 procent voor een private cloudaanbieder en 18 procent voor een publieke aanbieder. De rest kiest voor een combinatie of geeft aan niet te weten waar de data zich bevinden.