Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Die zijn afkomstig de brede welvaart-monitor die het statistiekbureau elk jaar rond verantwoordingsdag (derde dinsdag van mei) presenteert. 

Het enige dat de Friese regio’s en Groot-Rijnmond gemeen hebben, is een relatief laag besteedbaar inkomen per huishouden. Voor de regio Groot-Rijnmond heeft dat vooral te maken met een gemiddeld lagere aantal personen per huishouden. Op de ranglijst met het hoogste bbp per hoofd van de bevolking staat Groot-Rijnmond op nummer 5 van de 40 Corop-gebieden. Zuid-West Friesland prijkt met plaats 39 bijna onderaan. 

Op andere brede welvaarts-indicatoren scoort de Groot-Rijnmond aanzienlijk slechter dan de drie Friese regio’s (Noord-Friesland, Zuidoost-Friesland en Zuidwest-Friesland). Op netto arbeidsparticipatie staat Groot-Rijnmond op plaats 33 en de Friese regio’s respectievelijk op plaats 31, 22 en 21. 

Inwoners van Groot-Rijnmond zijn gemiddeld gezien minder tevreden met hun leven (plek 37) dan de Friezen. Noord-Friesland prijkt qua levenstevredenheid zelfs op nummer 1 van alle Corop-gebieden.  

Kwaliteit van leven nu en later 

‘Doorgaans wordt het bruto binnenlands product (bbp) per hoofd van de bevolking gebruikt als een maatstaf hoe “welvarend” een regio is. Deze is relatief hoog in de grootstedelijke regio’s: Groot-Amsterdam, Delft en Westland, Groot-Rijnmond, Utrecht en Zuidoost-Noord-Brabant', schrijft het CBS. 

‘Het bbp per hoofd van de bevolking is relatief laag in grote delen van het noorden van Nederland, zoals in Fryslân, en ook in de Achterhoek, Zuidwest-Overijssel, en Overig Zeeland.’ 

‘Brede welvaart is de kwaliteit van leven hier en nu, en de mate waarin deze ten koste gaat van de brede welvaart van latere generaties, of van die van mensen elders in de wereld. Brede welvaart bestaat uit veel meer indicatoren dan het bbp per hoofd van de bevolking of andere economische variabelen.’  

Gezondheid en woontevredenheid 

Ook op het gebied van ervaren gezondheid scoort de Rijnmond met plaats 33 relatief slecht, ten opzichte van plaats 12, 8 en 7 voor de Friese regio’s. En zo gaat het nog even door.  

Op woontevredenheid scoort Groot-Rijnmond 39 en de Friese regio’s 9, 11 en 11 en op het gebied van tevredenheid met de woning 37 versus 15, 6 en 16. Ook op het gebied van milieu en natuurlijk kapitaal laat Friesland de Groot-Rijnmond mijlenver achter zich.