De ondergrond van Dordrecht is een fragiel evenwicht van veen en water. Te veel water zorgt voor overlast, te weinig water voor verzakkingen en paalrot. Daarom moet het waterpeil scherp in de gaten worden gehouden. Dat gaat nu maandelijkse via handmatige metingen in de circa 500 peilbuizen over de stad. ‘Een bijna continue job’, zegt Cunera Smit, opgavemanager Smart City Dordrecht.

Verleden jaar zijn de eerste proeven gedaan met automatische peilingen via een sensor in een peilbuis, in een achtertuin van een Dordtenaar in het Land van Valk. De sensor werd gekoppeld aan het wifinetwerk van de bewoner zodat de meetgegeven op het net werden gedeeld. Voor de opschaling van het project biedt onder andere het LoRa-netwerk* uitkomst, dat momenteel door KPN over Nederland wordt uitgerold.

Om de vaart in het peilbuizen-project te houden, laat Dordrecht in het proefgebied alvast een lokaal LoRa-netwerk aanleggen door de leverancier van de sensoren. Doel is een realtime monitoring van de grondwaterstanden, wat nu samen met het Da Vinci College en de Hogeschool Rotterdam wordt onderzocht. Uitgangspunt is dat de gegenereerde meetgegevens openbaar toegankelijk en bruikbaar zijn voor burgers en bedrijven in Dordrecht. Smit: ‘Dat is nu ook al zo, maar de informatiedichtheid wordt veel groter en frequenter. Als we het systeem verder uitrollen over de gehele stad, hebben we straks realtime peilgegevens op 500 punten . Het voordeel van zo’n opendatavoorziening is een beter inzicht in de problematiek rond grondwater, wat hopelijk als brug fungeert tussen de verschillende belanghebbenden die met de grondwaterproblematiek te maken hebben.’

* LoRa staat voor ‘Long Range’ en is een machine-tot-machine-datanetwerk met een zeer lage frequentie en signaalsterkte. Daarmee is het perfect voor het versturen van kleine data-pakketjes. LoRa-ontvangers werken tot wel 15 jaar op één penlight.