De gemeente Zaanstad heeft het voorkeursrecht (Wvg, red.) op het 'Ikea-kavel' van bijna 34.500 vierkante meter op bedrijventerrein Zuiderhout. Dit betekent dat het Zweedse meubelconcern bij een verkoop de grond, waar ooit Bruynzeel was gevestigd, als eerste moet aanbieden aan Zaanstad.  

In het voorstel heeft het college de raad eind vorige week verzocht om de onderhandelingen met Ikea op te starten voor een definitieve grondverkoop. 'Vanwege de strategische ligging houden we als gemeente graag de regie over de invulling van de grond op zowel korte als lange termijn', schrijft wethouder René Tuijn (PvdA). 

Volgens de wethouder is het stuk grond een verbindende factor tussen het stationsgebied, Westerspoor en het Hembrugterrein in Zaanstad. De gemeente onderzoekt of het mogelijk is om het gehele gebied in Zuiderhout op langere termijn te transformeren naar een woon-werkwijk met voorzieningen.  

'Tussentijds denken we aan tijdelijke woningen, waar met de woningnood ook behoefte aan is', zegt Tuijn. Volgens de PvdA-wethouder is de meest interessante businesscase dat de helft van de grond op korte termijn beschikbaar komt voor flexwoningen. 

Als de gronddeal eenmaal rond is, wil het Zaanse college het terrein tijdelijk invullen met tweehonderd flexwoningen. Vanaf 2027 moeten dat er vierhonderd zijn.

 

Het braakliggende kavel van Ikea op bedrijventerrein Zuiderhout in Zaanstad. De gemeente wil hier in eerste instantie honderden flexwoningen neerzetten. Foto: De Orkaan. 

'Liever geen detailhandel' 

De gemeenteraad van Zaanstad stemt na het zomerreces over het grondaankoopverzoek van het college en de financiering. Op het exacte bedrag dat nodig is rust nog geheimhouding. Die wordt opgeheven als de raad groen licht geeft voor het benodigde krediet. 

Als de gemeente geen overeenstemming bereikt met Ikea, dan kan mag het bedrijf de grond verkopen op de vrije markt. Het Zaanse stadsbestuur vreest dat de grond dan wordt gekocht voor detailhandel. 

'Dan gaan we wel in gesprek met de ontwikkelaar, want we hebben als gemeente een saneringsverplichting en moeten we zorgen voor een ontsluiting aan de noordkant van het terrein', zegt een woordvoerder van de gemeente Zaanstad.      

Als zowel flexwoningen als herontwikkeling niet haalbaar zijn, dan wil de gemeente de 'Ikea-kavel' met beperkt risico tegen huidige bestemming weer verkopen. 'Als eigenaar kunnen we dan zelf bepalen welke bedrijven in aanmerking komen', zegt Tuijn.