De opgelopen hypotheekrente en toenemende inflatie hadden gevolgen voor het consumentenvertrouwen en het maximale bedrag dat geleend kan worden door woningzoekenden, schrijft Heijmans in zijn halfjaarbericht.  

Het bedrijf uit Rosmalen ziet vooral kansen in projecten voor grondgebonden woningen tot 550.000 euro. Heijmans slaagde er volgens het haljaarbericht in om 'een redelijke hoeveelheid woningen' te verkopen, onder andere in Lent bij Nijmegen, in Pijnacker en in Zutphen. 

Daarbij neemt het bedrijf wel meer risico dan gebruikelijk. In de regel start Heijmans pas met bouwen nadat 70 procent van de woningen in een project is verkocht. Soms wijkt het bedrijf daarvan af, als het risicoprofiel van het project aanvaardbaar wordt geacht.

Dat is onder meer gebeurd in Zutphen. Daar is Heijmans gestart met de bouw nadat de helft van de woningen was verkocht. De verkoop daarvan gaat gestaag door en het project wordt naar verwachting in 2025 opgeleverd, meldt de vastgoedontwikkelaar. 

‘Activeer grote uitleglocaties’ 

Voor de tweede helft van het jaar blijft Heijmans afhankelijk van de afgifte van vergunningen voor enkele grote projecten. Het bedrijf wil dat gemeenten grote buitenstedelijke locaties vrijgeven, waar het door kan bouwen in financieel aantrekkelijke segmenten. 'Dat biedt vastgoedontwikkelaars zoals Heijmans de mogelijkheid om energiezuinige (gezins)woningen te realiseren.’ 

Een andere belangrijke markt voor Heijmans zijn de woningbouwcorporaties. De vastgoedontwikkelaar meldt investering weer toe te zien nemen voor de huurmarkt, met name in transformatiewijken zoals de Afrikaanderbuurt in Rotterdam. Daar werken de gemeente en Heijmans samen om via gebiedsontwikkeling de wijk te verbeteren.

Ook kijkt het bedrijf uit naar de grote vervanging- en renovatieopgave van het Nederlandse wegennetwerk. Het kabinet heeft wel nieuwe projecten uitgesteld, maar er wordt volgens het bedrijf flink geïnvesteerd in onderhoud. Daarvan hoopt Heijmans te profiteren.

Het bedrijf uit Rosmalen ziet de toekomst zonnig in vanwege de grote vraag naar woningen, investeringen die nodig zijn vanwege het veranderende klimaat en de opgaven voor de energietransitie.

Vertraging in elektrificatie 

Heijmans heeft geïnvesteerd in elektrische werkvoertuigen. Het bedrijf geeft aan dat de ambitie om materieel verder te verduurzamen vertraging oploopt door het wereldwijde chiptekort. Ook kost het tijd om materieel en voertuigen om te bouwen naar elektrisch.

In het eerste halfjaar maakte Heijmans, die sinds dit jaar het predicaat Koninklijk mag voeren, een omzetstijging van 937 miljoen euro. Dat was in het eerste halfjaar van 2022 nog 864 miljoen euro.  

De lagere omzetten in vastgoed werden volgens het bedrijf opgevangen doordat de afdelingen Infra en Utiliteit veel meer geld opleverden. De orderportefeuille van Heijmans groeide van 2,4 miljard euro naar 2,6 miljard euro.