Dit is de ingekorte versie van het artikel in ROm juli-augustus 2023. ROm is het vakmagazine over ruimtelijke ontwikkeling en de fysieke leefomgeving en gratis voor ambtenaren en bestuurders-politici in dat beleidsdomein. Meld je hier aan voor een abonnement voor het maandelijkse papieren of digitale magazine.

'We ARE a healthy environment. We ARE a sustainable future. We ARE an impactful investor. We ARE affordable living.'

Vier van de slogans waarmee Achmea Real Estate met het acroniem ARE afgelopen maand de marktintroductie afgelopen inleidde. Hele hoge ambities, die je moet waarmaken om geloofwaardig te blijven. Van der Gijp is zich er terdege van bewust. Toch is hij zelfverzekerd over de koers die de vastgoedbelegger en -beheerder inslaat. 

‘We hebben natuurlijk al een behoorlijke staat van dienst als maatschappelijke investeerder. We zijn nummer 1 met zorgvastgoed, op grote afstand van onze concullega’s.'

'Betrokkenheid bij zorg zit van oudsher in ons DNA vanwege ons moederbedrijf Achmea, die ook als focus duurzaam samenleven heeft. Zo investeren we voor institutionele beleggers in een heel breed pallet binnen de zorgvastgoedmarkt; van grote zorginstellingen als ziekenhuizen en gespecialiseerde instellingen voor bejaarden en mensen met dementie, tot praktijkruimtes voor de eerste- en halvelijnszorg. Maar ook investeren we in particuliere woonzorg en intramurale zorgwoningen.’ 

Innovator met verduurzaming

De directeur vastgoed benadrukt dat de maatschappelijke betrokkenheid veel verder gaat dan zorg. ‘We hebben een groot programma lopen voor de verduurzaming van ons vastgoed, voor zowel de huurwoningen, kantoren als het maatschappelijk vastgoed dat we in beheer hebben. Waarbij we kwetsbare doelgroepen voorrang geven om voor zoveel mogelijke sociale impact te zorgen.'

'Ook het materiaalgebruik moet bij die opknapbeurt zo duurzaam mogelijk zijn. Als één van de eerste grote vastgoedbeleggers hebben we het biobased bouwen en met name houtbouw omarmd.'

‘We hebben natuurlijk al een behoorlijke staat van dienst
als maatschappelijke investeerder’

'Het zijn relatief kleine experimenten waar we dat nu toepassen, maar als de kinderkwaaltjes eraf zijn, gaan we doorpakken en stimuleren dat Nederlandse agrariërs die bouwmaterialen gaan leveren. Zo grijpen innovatie in de bouwkolom en in het landelijk gebied in elkaar.'

'Bij nieuwbouw geven we voorrang aan specifieke doelgroepen als verplegend en onderwijzend personeel, politiemensen, senioren, waarvoor momenteel veel te weinig passend aanbod is op de woningmarkt.’ 

Wat is er dan anders ten opzichte van de periode hiervoor, toen jullie nog onder de vlag van Syntrus Achmea Real Estate & Finance functioneerden?

We kunnen ons nu als puur vastgoedbedrijf voor honderd procent bezighouden met waar we goed in zijn: voor onze klanten een degelijk en toekomstbestendig rendement halen met een vastgoedportefeuille die is gericht op duurzame groei en maatschappelijke impact. Daar zijn we dan nog meer op aanspreekbaar.’    

Duurzaamheid en maatschappelijk impact maken hebben meer vastgoedpartijen in hun ambities staan. Wat maakt Achmea Real Estate onderscheidend?

‘Bij ons is ESG (Environmental, Social & Governance, red) geen papieren werkelijkheid. We maken er echt werk van. Investeren in sociaal en duurzaam is voor ons geen ‘moetje’ of een afvinklijstje.'

'We willen ook geen maatschappelijke impact genereren om daar goede sier mee te maken. We zien het als een van onze kerntaken om als vastgoedbelegger bij te dragen aan een duurzamer en socialer Nederland. Ik geef een recent voorbeeld hoe belangrijk dat voor ons is en hoe we dat al langer in ons dagelijks beleid uitdragen.'

'Toen we eerder dit jaar met andere vastgoedbeleggers bij de minister van EZK aan tafel zaten, om naar aanleiding van de enorme energieprijsstijgingen van afgelopen winter de indexatie van de huurprijzen in de retailbranche te bespreken, heb ik duidelijk gemaakt dat wij onze winkeliers niet het vel over de oren gaan halen.'

'We gaan de huur dus niet maximaal verhoren en hanteren een plafond. Waar we zien dat ze het moeilijk hebben, zoeken we samen met hen naar een maatwerkoplossing per geval. We zien bijvoorbeeld liever dat ze investeren in verduurzamingsmaatregelen dan dat ze meer huur betalen. Zo werken ze aan verlaging van hun lasten en een stabielere bedrijfsvoering.'

'Het is dus niet zo dat we de enige zijn die de S daadwerkelijk hoog in het vaandel hebben, wel zijn we bereid om net die extra stap te zetten. Dat horen we ook van anderen, inclusief de minister.’

 ‘Bij ons is ESG geen papieren werkelijkheid’

‘Met SIM, de Social Impact Monitor die we hebben ontwikkeld, verbinden we innovatie met onze maatschappelijke ambities. De monitor zetten we in bij alles wat we doen. Bij zowel nieuwbouw als renovatie van ons vastgoed, bij het beleid ten aanzien van onze huurders en gebiedsontwikkeling breed.'

'Wat ik zelf een mooi voorbeeld vind, is het creëren van ontmoetingsruimtes zoals we dat doen in een nieuw woningcomplex in Delft. Daar maken we een gemeenschappelijke werkruimte waar je met je laptop kunt neerstrijken, en ook is er een soort van wasstraat waar bewoners hun wasje kunnen doen en met elkaar in contact kunnen komen.' 

'Dit soort concepten moeten bij iedereen binnen ons bedrijf tussen de oren zitten, en is dus niet alleen iets van de ESG-manager die we hebben aangenomen. Die moet inspireren, coördineren, maar uiteindelijk zijn we er samen verantwoordelijk voor dat we het ook écht doen.’

Dat vraagt wel wat van de organisatie. Hoe ga je ervoor zorgen dat die maatschappelijke ambities door iedereen bij Achmea Real Estate daadwerkelijk worden omarmd?

‘Door iedere werknemer op het hart te drukken dat ze voor een stukje eigenaar zijn van deze uitdagingen. Die mindset moet ontstaan. Ze moeten zich committeren aan de persoonlijke doelen die we daar samen voor stellen. We faciliteren onze mensen om zich daarin verder te ontwikkelen en we zorgen voor de nodige instrumenten die ze nodig hebben om die doelen te kunnen halen.'

'Zo investeren we heel sterk in IT en data-analyse met software die onze mensen in staat stelt om in beeld te krijgen waar investeringen en maatregelen voor onze klanten het grootste rendement sorteren. Die softwareontwikkeling gaat continu door, moet trends zichtbaar maken om prioriteiten te kunnen stellen en keuzes te kunnen maken.'

'Verder gaan we veel meer in toegewijde teams werken waarin zowel onze asset- als de property-managers zitten, bij elkaar aan tafel. Dus niet meer ergens op een weinig inspirerende locatie, ergens aan de rand van de stad.'

'Onderling moet die drive ontstaan om nieuwe ideeën te bedenken en naar de beste oplossingen te zoeken. Daarop moeten onze mensen elkaar gaan aanspreken, om het gevoel van gezamenlijke verantwoordelijkheid te versterken. Dat is echt de cultuurverandering waaraan we moeten werken.'

'Onze klanten worden nauw bij die teams betrokken, om te horen en beter te kunnen invoelen wat zij belangrijk vinden. Net zoals we in langetermijnvastgoed investeren, investeren we in langetermijnrelaties met onze partners, zodat we samen kunnen bouwen aan de propositie, aan een betere kwaliteit van onze medewerkers en van ons vastgoed.’

Met zulke stevige maatschappelijke en duurzaamheidsambities steken jullie je nek uit. Ben je niet bang dat beleggers terughoudender zullen zijn en misschien wel afhaken als jullie rendementen dalen? 

‘We realiseren ons dat we ons kwetsbaar opstellen. Dat is altijd als je positie inneemt bij urgente kwesties en vooroploopt met innovatieve aanpak. We hebben dit uitgebreid besproken met onze aandeelhouders en belangrijkste klanten. Net als wij, zien zij dit ook als kans.'

'We zijn er nog altijd om groei te realiseren, om relevant te blijven voor onze aandeelhouders en klanten. Per 2030 willen we de waarde van onze portefeuille en onze winsten verdubbelen. We hebben die schaalgrootte nodig om onze maatschappelijke en duurzame doelstellingen te realiseren.'

'Die vinden we minstens zo belangrijk, omdat het moet en omdat we de overtuiging hebben dat we daarmee op den duur ook meer financieel rendement halen. Ik denk persoonlijk dat de tegenstelling tussen financieel en maatschappelijk rendement een verkeerd frame is. Het kan samengaan.’