Water en bodem sturend wordt als erg top-down ervaren, zegt VNG. ‘De samenleving ervaart dit nog nauwelijks als een probleem.’ Daardoor is het onduidelijk of de 33 structurerende keuzes van het ministerie wel worden uitgevoerd. 

Het ministerie stelt bijvoorbeeld dat ruimte voor het beheren en afvoeren van water nodig is in de ruimtelijke plannen. Ook zouden woningbouw en energietransitie mogelijk moeten worden gemaakt zonder de bodem aan te tasten. 

De VNG-commissie hoort van water- en bodemspecialisten dat ruimtelijke ordening-collega's het thema nog onvoldoende meenemen. ‘Sommige gemeenten wekken de indruk dat zij wachten op vastlegging in wetgeving.’ 

De commissie ziet ook dat gemeenten ermee worstelen dat de uitvoeringsstrategie niet ingaat op de gevolgen van water en bodem sturend op lopende projecten en genomen besluiten. ‘Wat kan je dan nog met de 33 maatregelen’, vragen veel gemeenten zich af. ‘Moeten bouwlocaties worden heroverwogen?' 

Water en bodem sturend beter verkopen 

Volgens de commissie wordt het onderwerp veel te technisch gebracht. ‘Je moet het beter verkopen. Bijvoorbeeld: wat betekent water en bodem sturend voor een bepaalde gemeente?’ 

Ook pleiten de commissieleden, veelal wethouders, dat bij gebiedsontwikkelingen niet alleen het waterschap nauwer betrokken zou moeten worden, maar ook de lokale bevolking. ‘De mensen kennen hun terrein veel beter dan de bestuurders.’  

Daarbij stellen gemeenten dat water en bodem slechts één van de belangen is. Er speelt meer. Daarom zou een integrale benadering vereist zijn. VNG neemt deze zorgen en opmerkingen mee naar het volgende overleg met het Rijk.