De ontwikkeling van Schieveste stond begin mei even op losse schroeven, nadat de Raad van State een streep had gezet door het bestemmingsplan. De gemeenteraad had het bestemmingsplan Schieveste in 2021 vastgesteld.

Onzorgvuldigheid bij het opstellen van planregels en het onvoldoende meewegen van een alternatief plan van vastgoedeigenaar Roc Vastgoed om wind- en schaduwhinder door hoogbouw te verminderen, gaven voor de rechter de doorslag. 

De Raad van State oordeelde uiteindelijk dat de gemeente het bestemmingsplan op drie onderdelen moest herzien. Dat is volgens de gemeente snel en in goede afstemming met de bezwaarmakende partij gebeurd, aldus OCS op haar website.  

De gemeenteraad stelde het gewijzigde bestemmingsplan op 30 mei vast. 'Met dit onherroepelijk bestemmingsplan verwachten we binnen afzienbare tijd te kunnen starten met de realisatie. Beleggers tonen zich al enthousiast over de plannen,' zegt Guus de Groot, directeur-grootaandeelhouder van Van Omme & De Groot, de Rotterdamse projectontwikkelaars en bouwer, namens OCS.

De Schiedamse wethouder Antoinette Laan zegt dat de gemeente nu kan doorpakken. 'In heel Zuid-Holland moeten er tot 2040 zo’n 240.000 nieuwe woningen bij komen en ook Schiedam staat voor een fikse woningbouwopgave. We maken van de groei een kans voor iedereen. Het woonmilieu zoals OCS dat gaat ontwikkelen, vormt een welkome aanvulling op het huidige woonaanbod. Er is een goede mix aan studentenhuisvesting, middeldure en vrije sector appartementen.'

'Schieveste wordt een woonlocatie met goede verbindingen en een prachtige buitenruimte waar het prettig toeven is. We laten hiermee zien dat we in Schiedam alle uitdagingen in goede afstemming weten aan te pakken om mooie resultaten zoals Schieveste te realiseren'.

Alternatief voor Schieveste

Roc Vastgoed, eigenaar van het gebouw van de DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR), had bezwaar ingediend tegen de bouw van twee nieuwe gebouwen van 33 en 60 meter hoog tegenover het DCMR-gebouw, en tegen een gebouw van 90 meter aan de kopse kant.

Het stedenbouwkundig plan dat aan dit bestemmingsplan ten grondslag ligt, leidde volgens Roc tot onaanvaardbare windhinder, schaduwhinder en verlies van uitzicht. Roc vroeg architectenbureau Mollink Soeters een alternatief te ontwikkelen voor de inrichting van het gebied.

Dat alternatief leidde volgens de bezwaarmaker tot een betere opzet, kwalitatief hoogwaardiger openbare ruimten en efficiënter ruimtegebruik, zonder dat dit ten koste ging van het beoogde woonprogramma. Volgens Roc was er daarom sprake van een ten minste gelijkwaardig alternatief. Het alternatief zou ook leiden tot een betere inpassing van het DCMR-gebouw.

Ontwikkelcombinatie Schieveste, bestaande uit Dura Vermeer, VolkerWessels Vastgoed, Van Omme & De Groot en Synchroon, meldde zich in 2018 bij de gemeente Schiedam met plannen om op Schieveste een hoogwaardig woonmilieu te creëren.