Maatregelen zijn volgens wethouder Touria Meliani (Kunst en Cultuur) hard nodig omdat nachtclubs in Amsterdam onder druk staan, onder meer door ruimtegebrek, oplopende kosten en tijdelijke huurcontracten. De wethouder wil met een uitvoeringsagenda de Amsterdamse nachtcultuur ondersteunen.  

Als onderdeel van een 15-puntenplan gaat de gemeente met zowel ontwikkelaars, grondeigenaren als particulieren onderzoeken waar permanente en tijdelijke vestigingslocaties beschikbaar zijn voor nachtclubs. Gezocht wordt naar onder meer garages of lege tunnels, om tegemoet te komen aan de grote ruimtebehoefte. 

Ook wil de gemeente Amsterdam bestaande muziekpodia in wijken beter beschermen tegen mogelijke conflicten met bewoners van toekomstige nieuwbouwwoningen. Wethouder Meliani zegt in Het Parool dat projectontwikkelaars met de nachtcultuur meer rekening moeten houden bij toekomstige nieuwbouwprojecten. 

‘Dan kun je daarna samen bepalen of de woningen of juist de club beter geïsoleerd moet worden. Dat rekening houden met elkaar, dat is er nu nog niet’, aldus de Amsterdamse wethouder van kunst en cultuur. 

Met het maatregelenpakket wil zij voorkomen dat nachtcultuur in de stad verdwijnt naar de randen van de stad of daarbuiten. ‘Daarom is het belangrijk dat we onderzoeken waar uitbreiden voor de nachtcultuur wel mogelijk is en dat bestaande plekken worden beschermend.’ 

De gemeente reserveert voor de uitvoeringsagenda in de resterende collegeperiode tot en met 2026 een bedrag van in totaal 2,2 miljoen euro.  

De uitvoeringsagenda richt zich op drie centrale thema's: ruimte en regelgeving, vertegenwoordiging van de nachtcultuursector en subsidies en ondersteuning.