De bedrijfstakken die in 2021 relatief de meeste emissieloze voertuigen hadden, zijn volgens het CBS het openbaar bestuur en overheidsdiensten (5,7 procent) en de energievoorziening (3,2 procent). 

Als binnen de bedrijfstakken wordt gekeken naar bedrijfsactiviteiten, blijken de post- en koeriersdiensten met 8,2 procent relatief veel emissieloze voertuigen te hebben. 

In absolute aantallen heeft de detailhandel, exclusief autohandel, de meeste emissieloze voertuigen: 1.750. Dit is 2,6 procent van alle voertuigen in gebruik in de detailhandel. Dit wordt gevolgd door de post- en koeriersdiensten met 1.660 voertuigen. 

De cijfers tonen aan dat er nog een lange weg te gaan is totdat de doelstellingen uit het Klimaatakkoord uit 2019 worden gehaald. Daarin staat dat vanaf 2025 dertig tot veertig steden een zone voor zero-emissie stadslogistiek (ZES) moeten instellen.  

Daarvoor hebben zich voldoende steden, plus Schiphol, aangemeld. Hoewel er uitzonderingen gelden voor nieuwere dieselvoertuigen tot 2030, is het aantal emissievrije bedrijfsvoertuigen anderhalf jaar voordat de zones van kracht moeten worden, onvoldoende. 

Voldoende aanbod ZE-voertuigen 

Aan het aanbod ligt het niet, zei een woordvoerder van RAI Vereniging eerder tegen Stadszaken.nl 'We hebben intern een analyse gemaakt. Conclusie is dat dit er genoeg beschikbaar zal zijn.’  

Op dit moment zijn er wel wat leveringsproblemen, maar RAI Vereniging verwacht dat het aanbod in aantallen en de hoeveelheid modellen in de komende jaren sterk zal toenemen. 

Ook de ondernemers willen wel, zeiden InRetail, RAI Vereniging en ondernemersorganisatie MKB-Nederland en VNO-NCW vorige maand tegen Stadszaken. Eén van de obstakels is dat de aanschaf van emissievrije bedrijfsvoertuigen prijzig is, terwijl de tweedehands markt nog niet is ontwikkeld.

De subsidieregelingen voor de aanschaf van elektrische voertuigen worden steeds overvraagt en door de val van het kabinet is onduidelijk of er meer regelingen aankomen. Een andere onzekerheid is de laadinfrastructuur. Daar is netcongestie een obstakel. 

Ook kunnen sommige nieuwe dieselvoertuigen onder de uitzonderingsregels vallen tot 2030. Daardoor spelen zaken als hogere kosten, netcongestie en ook bereik minder. Die route volgt bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam bij de aankoop van 37 nieuwe vuilniswagens op diesel.