Sinds 2000 is Haarlemmermeer economisch en demografisch sterk door blijven groeien. Op dit moment behoort de gemeente economisch gezien tot de top vijf van Nederland met 100.000 werkzame personen.

‘De ruimte die we in Haarlemmermeer hebben waar bedrijven zich kunnen vestigen wordt steeds schaarser. Niet alles kan meer overal. Er moeten keuzes gemaakt worden. Met deze koers geven we hier invulling aan’, zegt wethouder Marja Ruigrok van Economische Zaken. 

Die koers is de Integrale Beschouwing Werklocatiemarkt. Die valt uiteen in drie delen. Het eerste deel, de Koers Werklocatiemarkt, gaat over de werklocatiemarkt tot en met 2030.  

De andere twee, nog in bewerking, gaan over de doelen en randvoorwaarden en hoe overzicht op de werklocatiemarkt wordt gehouden. 

Vanwege Schiphol trok Haarlemmermeer altijd veel bedrijven aan uit de luchtvaart- en logistieke sector. In 2919 was het aandeel van de luchthavencluster in de lokale economie 44 procent. Daar wil de gemeente paal en perk aan stellen, al blijft de sector wel belangrijk voor de gemeente.

Diversificatie door indirecte maatregelen 

De voorkeur gaat voortaan uit naar bedrijven uit andere sectoren, zoals Life Sciences & Health, ICT & Technologie, Groothandel & Consumer Goods, Specialistische zakelijke dienstverlening en Grondstoffen & Energie, waaronder circulaire bedrijvigheid.

Al schrijft de wethouder wel dat de gemeente niet direct kan sturen op diversificatie van de economie en werklocatiemarkt. Ze wil daarom de vestigingsrandvoorwaarden scheppen voor deze sectoren.

Ruigrok wil wat betreft werklocaties sturen op kwaliteit, diversificatie en selectiviteit. Werklocaties moeten daarom gemengd, bereikbaar, leefbaar, duurzaam en groen zijn. Wie zich wil vestigen moet dat doen op een al bestaande locatie. 

Daarnaast wil het gemeentebestuur sturen op een werklocatiemarkt die, naast een economische bijdrage, ook een positieve maatschappelijke bijdrage levert. Ruigrok denkt aan functies voor omwonenden, een bijdrage aan de energievoorziening van de buurt of door in groen en water voor de omgeving.

Ook zouden functies zoals bedrijvigheid, horeca, cultuur en woningen op locaties en in panden moeten mengen, zowel horizontaal als verticaal en bijvoorbeeld door meervoudig ruimtegebruik.

B en W wil dat bereiken door samen met Parkmanagementorganisaties en Bedrijfsinvesteringszones (BIZ'en) op te rekken en kansen en de mogelijkheden voor verdichting voor de bestaande locaties inzichtelijk te maken.

De gemeenteraad heeft nog niet geoordeeld over de plannen. Deel 2 en 3 van de plannen stuurt het gemeentebestuur begin volgend jaar naar de gemeenteraad.