Met de vernieuwde procedure wil de gemeente Enschede meer controle krijgen op de selectie en toewijzing van kavels op bedrijventerreinen. Hiermee voldoet de gemeente aan de uitspraak van de Hoge Raad in het Didam-arrest uit 2021. In het omstreden arrest staat onder meer dat de overheid gelijke kansen moet bieden bij de verkoop van onroerend goed. 

Bij de selectieprocedure hanteert de gemeente Enschede voortaan verschillende objectieve selectiecriteria. Zo krijgen bedrijven punten toegekend op basis van onder andere het aantal werknemers en de vestigingsstatus. Ook Deventer gebruikt die puntenmethode inmiddels.  

Mochten meerdere gelijkwaardige kandidaten voor een kavel in aanmerking komen, dan vindt de uiteindelijke toewijzing plaats aan de hand van een loting. Die staat onder toezicht van een onafhankelijke notaris. Nodig volgens de gemeente Enschede om een objectief en transparant proces te waarborgen. 

Procedure ‘Didam-proof’ 

Volgens de gemeente is de procedure voor de gronduitgifte op bedrijventerreinen ‘Didam-proof’. Ondernemers hebben meer zekerheid dat de grond op een eerlijke en rechtvaardige wijze wordt toegewezen.  

Wethouder Jeroen Diepemaat zegt dat de invoering van de nieuwe regels, waarin ook het puntensysteem staat uitgelegd, het startsein vormen voor de verkoop van de huidige voorraad zakelijke kavels om aan de marktvraag te voldoen. ‘Door transparantie en gelijke kansen te waarborgen, willen we voor een eerlijke en competitieve omgeving zorgen voor bedrijven die zich hier willen vestigen.’ 

Voor de langere termijn en nieuwe projecten werkt Enschede aan een integrale actualisering van het beleid. Onderdeel van dit beleid is een volledige herziening van het huidige uitgiftebeleid. Naar verwachting worden de voorstellen hiervoor begin volgend jaar aan de gemeenteraad voorgelegd.