Het circulaire actieplan spitst zich toe op vier thema's: de maakindustrie, groene chemie, bouw en infra en de inwoners van de gemeente Emmen. 

In het laatste geval wil de gemeente burgers stimuleren op het verminderen van huishoudelijk afval, recycling en het hergebruik van consumptiegoederen. Doelstelling van de gemeente Emmen is dat van het huishoudelijk afval in Emmen in 2030 driekwart wordt hergebruikt. 

In het actieplan staan in totaal 14 concrete activiteiten, waar de gemeente samen met bedrijven, onderwijsinstellingen en inwoners invulling aan gaat geven. Een van de activiteiten richt zich op het ondersteunen van bedrijven in de maakindustrie die de omslag willen maken naar circulariteit.  

De gemeente Emmen wil daarnaast circulaire bedrijven behouden en nieuwe bedrijvigheid aantrekken door in te zetten op een aantrekkelijk vestigingsklimaat.  

'In Emmen zijn op dit moment al veel bedrijven die op een vooruitstrevende manier bezig met circulariteit. Vooral op het gebied van groene chemie en circulaire plastics zijn we onderscheidend', zegt wethouder Guido Rink.   

De gemeente Emmen gaat volgens de wethouder ook zelf bij de inkoop van diensten en goederen inzetten op circulariteit. 'Goed voorbeeld is het circulaire meubilair in de publieksruimte van het gemeentehuis.'  

Bij de aanbesteding van gemeentelijke bouwprojecten wil de gemeente meer ruimte reserveren voor het thema circulariteit. 'Verder ontwikkelen we als gemeente een programma voor het matchen van grondstofstromen tussen bedrijven in de regio', zegt Rink. 

Met het actieplan sluit de gemeente Emmen zich aan bij het Europese streven naar een volledig circulaire economie in 2050.