‘Via de zogenoemde versnellingstafels werken we de woondeals nu met de regio’s uit en de goede discussies die daar plaatsvinden, geven tempo aan de woningbouwopgave. Daar komen projecten in beeld die zeker van deze regeling gebruik kunnen maken’, zegt gedeputeerde Ronnes (Wonen).

Noord-Brabant wil tot en met 2030 voor 130.000 woningen bouwen. ‘Een meer dan forse opdracht’, zegt Ronnes. Met het geld kunnen gemeenten bestaande krachten meer uren laten werken of tijdelijk nieuwe mensen inhuren. 

De extra menskracht hoeft niet alleen voor nieuwbouw worden ingezet, benadrukt de provincie. Het gaat naast bestaande, geplande bouwplannen ook om transformaties of herstructurering van bestaande bebouwing tot woningen. 

De regeling is een vervolg op een eerdere Flexpool-regeling. In de eerste ronde, die eind mei werd gesloten, zijn of worden volgens de provincie 15.840 woningen versneld gebouwd in 37 van de 68 Brabantse gemeenten: 

  • regio Zuidoost-Brabant: 5.916 woningen (1.536.382 euro aangevraagd en toegekend) 

  • regio Noordoost-Brabant: 7.932 woningen (1.085.722 euro aangevraagd en toegekend) 

  • Stedelijke Regio Breda-Tilburg: 1.320 woningen (252.700 euro aangevraagd en toegekend) 

  • regio West-Brabant-West: 672 woningen (123.206 euro aangevraagd en toegekend)  

De regeling en het aanvraagformulier zijn te vinden op de website van de provincie. Verwerking van de aanvragen zal vanaf half augustus plaatsvinden.  

Het is niet de bedoeling dat gemeenten, die al voldoende plancapaciteit hebben, de bijdrage gaan gebruiken om nieuwe plannen te ontwikkelen.