De dertien Zeeuwse gemeenten en de Provincie Zeeland zien in publiek vervoer een uitbreiding op het ov waarmee ze alle delen van de provincie bereikbaar houden. De grote bus is niet langer de enige vorm. 

In veel dorpen rijdt die bus al nauwelijks. Om de bereikbaarheid van autoloze bewoners te vergroten, wil Zeeland daarom andere vormen inzetten, zoals de Haltetaxi, waarvoor reizigers kunnen bellen en doelgroepenvervoer. Daarbij spelen taxi’s en vrijwilligers een grote rol. 

Alleen past dat niet binnen het systeem van dienstregelingen, zoals het ov georganiseerd is. In een brief van afgelopen mei aan staatssecretaris Heijnen riepen de Zeeuwen daarom op om de Wet personenvervoer uit 2000 aan te passen.  

‘Voor het Ministerie van IenW is het ook van wezenlijk belang om in te zetten op deze transitie, omdat ook landelijk duidelijk wordt dat het huidige systeem van lijn- en dienstrooster gestuurd openbaar vervoer (spoor, bus, taxi etc.) volgens WP2000 regelgeving niet langer houdbaar is in landelijke gebied als Zeeland.’ 

Ook wil de provincie Zeeland subsidie verstrekken aan aanbieders van deelvervoer. Dat mag nu niet, want het zou marktverstorend zijn. ‘Terwijl dit wel nodig is om in het landelijk gebied dit aanbod te realiseren. Anders komen de aanbieders gewoonweg niet naar onze regio’ 

Heijnen positief over publiek vervoer 

De voorstellen vallen in vruchtbare aarde bij demissionair staatssecretaris Heijnen van I en W. In antwoorden op Kamervragen over het onderwerp stelt ze het initiatief van de Zeeuwen van harte te ondersteunen. 

‘Het onderwerp publiek vervoer is onderdeel van de actieagenda Mobiliteitsvisie 2050, die ik voor de begrotingsbehandeling in het najaar aan uw Kamer zal sturen’, schrijft de staatssecretaris, in de brief die donderdag 13 juli is gepubliceerd. 

‘Het combineren van verschillende vervoersvormen ten behoeve van verschillende doelgroepen is hierbij een interessante ontwikkeling’, schrijft Heijnen, waarbij ze zegt kennis ter beschikking te hebben gesteld.  De staatssecretaris kijkt ook of er financiële ondersteuning komt om die plannen verder uit te werken. 

Verder schrijft Heijnen in de brief dat ze eind dit jaar een verkenning wil afronden naar de noodzaak om de Wet personenvervoer 2000 of lagere regelgeving aan te passen. ‘Ik betrek hierbij een mogelijke samenwerking tussen OV, doelgroepenvervoer, leerlingenvervoer en het studentenreisproduct.’ 

Vanwege de val van het kabinet gaat haar dat niet meer lukken. De vraag is ook of de visie van de Zeeuwen en de CDA-politica kan rekenen op een meerderheid na de verkiezingen voor de Tweede Kamer.