‘Deze pilot is wereldwijd uniek en dat zit hem in drie dingen’, zegt wethouder Maes van Lanschot tijdens de opening van het collectorenveld. ‘Allereerst de warmteopslag onder het veld. Dan het veld zelf. Dat is non-infill wat extra duurzaam is.’ 

‘En het derde: het veld is multifunctioneel, dus dat betekent dat verschillende sporten hier terecht kunnen.’ Het sportpark krijgt daarvoor een speciale toplaag. De gemeente wil dat meer sporten op het voormalige korfbalveld worden beoefend. 

Maar de echte innovatie zit onder de grond. Het collectorenveld komt onder de toplaag van het kunstgrasveld. Hier worden buizen aangebracht in speciale tegels. Door deze buizen stroomt een koude vloeistof. Die neemt de warmte op en dat wordt opgeslagen in de bodem. Behalve de warmteopslag, blijft het veld zo ook een stuk koeler in de zomer. 

‘Investeren in meer collectorenvelden’ 

Het collectorenveld wordt aangesloten op de gemeentelijke warmte koude-opslag (WKO). In de pilot zal worden onderzocht hoeveel woningen met het veld kunnen worden verwarmd. 

Wethouder Rik Thijs: ‘Het veld is nu geopend. Dat betekent dat we daarna ongeveer 180 woningen willen aansluiten op dit veld, met zelfs nog de potentie om op te schalen naar 500 woningen. 

In een raadsinformatiebrief staat dat sportpark Strijp als pilot is gekozen vanwege de geografische ligging. ‘Enerzijds omdat het sportpark in ’t Ven ligt, dat sinds 2018 onderdeel is van het landelijke Programma Aardgasvrije Wijken (PAW), anderzijds vanwege de nabijheid van een bestaande gemeentelijke warmte-koudeopslag (WKO).’ 

In de gemeente Eindhoven liggen behalve het nieuwe sportpark Strijp nog 18 kunstgrasvoetbalvelden, 2 korfbalvelden, 12 hockeyvelden en 83 tennisbanen die ‘in potentie ook geschikt zijn’ voor het winnen van warmte.  

Van Lanschot: ‘We gaan volgend jaar ook weer miljoenen investeren in het extra verduurzamen van sportparken. En wat mij betreft zitten de collectorenvelden daar ook bij.’ 

Techniek monitoren 

Die uitspraak lijkt optimistisch, gezien hij in de informatiebrief aan de gemeenteraad ook schrijft dat de techniek in de pilot nog niet honderd procent bewezen is. Ook bestaat het risico op lekken in de ondergrondse buizen. 

Het project wordt gefinancierd uit het meerjarig onderhoudsplan (MJOP) uit het programma Sport. Tegenover deze kosten staan nog geen extra inkomsten. De gemeente loopt hiermee een financieel risico dat de investering niet wordt terugverdiend 

Wethouder Thijs bevestigt dat het project nog echt in pilotfase is: ‘Het systeem draait en is aangesloten op de bron. We moeten dat nu gaan monitoren of het genoeg warmte oplevert.’