Het Cartesius consortium heeft het convenant in het leven is geroepen om in te spelen op de toenemende zorgkosten, de grote druk op de gezondheidszorg en de toenemende focus op preventieve zorg.' In het consortium zitten naast Ballast Nedam Development en MRP ook de Gemeente Utrecht, Woningcorporatie Portaal, Achmea Real Estate en CBRE Investment Management. 

‘Dit convenant betreft een integrale samenwerking van kennispartijen om een landelijk toepasbaar monitoringsprogramma te ontwerpen', aldus het consortium. Het convenant is volgens de partners gericht op het onderzoeken van verbanden tussen inrichting van de (leef)omgeving, eerstelijns zorg en gezondheid,’ aldus het consortium. Met de ondertekening van het convenant start ook de bouw van de tweede fase van de wijk. 

In de komende vijf tot tien jaar voeren de partijen interventies uit in de gebiedsontwikkeling van de wijk Cartesius, met als doel om inzicht te krijgen in welke interventies in de fysieke- en zorgomgeving positief bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van bewoners.’ De ambitie van het consortium is om het monitoringsprogramma op te schalen naar meer locaties in Nederland. 

Nulmeting gezondheid 

Op korte termijn voeren de partijen een nulmeting uit om inzicht te krijgen in de huidige status van het gedrag van bewoners en hun fysieke- en sociale omgeving en gezondheid. De partijen zijn samen verantwoordelijk voor de coördinatie van de interventies en andere maatschappelijke initiatieven.  

Een fysieke locatie wordt ingericht om het ‘living lab van trans-disciplinair werken en kennisdelen’ te faciliteren. Op deze locatie zijn (flex)werkplekken voor vertegenwoordigers van de verschillende instituten. Dit kunnen professionals zijn, maar ook onderzoekers en studenten. 

Stadswijk Cartesius
In Cartesius komen circa 3.000 woningen variërend van sociale huur, middenhuur en starterswoningen tot grote appartementen en luxe stadswoningen. Het openbaar gebied en de gebouwen zijn ontworpen om gezond leven een vanzelfsprekende keuze te laten zijn. In het project worden ook de acht pijlers van het Cartesius concept meegenomen, zoals het vormen van een community, natuur en biodiversiteit, ontsnapping en zingeving. De gebiedsontwikkeling ligt naast station Utrecht Zuilen, met als middelpunt en ‘huiskamer’ het monumentale CAB, een voormalige busremise en werkplaats van de NS. 

Binnenstedelijke ‘blue zone’ 

Cartesius Utrecht is naar eigen zeggen de eerste gebiedsontwikkeling waar, samen met de wetenschap, gezondheid wordt gemeten. In Cartesius wordt volgens het consortium voor het eerst de wetenschappelijke theorie van de ‘Blue Zones’ binnenstedelijk toegepast. Deze zones, waarvan er op de wereld vijf zijn gedefinieerd, zijn gebieden waar de levensverwachting bovengemiddeld hoog ligt en mensen gezonder en gelukkiger leven. 

De regio Utrecht investeert sterk in de positionering als Utrecht ‘Heart of Health’. De partijen achter het convenant willen met de samenwerking een actieve bijdrage leveren aan de missie om van Utrecht 'het kloppende hart van de gezonde samenleving’ te maken.