Ook de komende jaren laten volgens de prognose van ABF geen verlichting zien op de woningmarkt. Het aantal huishoudens neemt sterker toe dan voorzien. Naar schatting komen er tot 2031 rond de 110.000 huishoudens meer bij dan werd verwacht. 

Belangrijke oorzaak van het woningtekort komt volgens het onderzoeksbureau onder meer door de vluchtelingenstroom uit Oekraïne die vorig jaar op gang kwam na de Russische invasie.  

Volgens ABF, dat dit onderzoek jaarlijks uitvoert in opdracht van het ministerie van BZK, speelt ook mee dat huishoudens gemiddeld kleiner worden en meer ouderen langer thuis blijven wonen. 

Het onderzoeksbureau verwacht in een nieuwe primos-prognose dat tot en met 2030 in totaal 981.000 woningen nodig zijn. Dat zijn 81.000 woningen meer dan de ambitie van het inmiddels demissionaire kabinet

Demissionair woonminister Hugo de Jonge erkent in een reactie op de ABF-prognose dat de opgave groter blijkt dan gedacht. Hij onderstreept de noodzaak om meer tempo te maken met de bouw van nieuwe woningen.  

De Jonge zegt dat de woningbouwopgave het afgelopen jaar niet makkelijker op is geworden als gevolg van onder meer de oplopende rente.

Krapte woningmarkt houdt aan 

Het bouwtempo neemt naar verwachting pas toe na 2025. De grote krapte op de woningmarkt houdt aan tot 2027, verwacht ABF.  

De onderzoekers baseren zich onder meer op het aantal woningen in aanbouw plus het aantal aangevraagde bouwvergunningen. 

Het onderzoeksbureau verwacht dat tussen 2023 en 2030 rond de 744.000 huizen worden bijgebouwd. Dit jaar komen er slechts 95.000 woningen bij en in 2025 zij dat er nog maar 78.000, is de prognose van ABF. 

Woningcorporaties Aedes zegt in een reactie tegen ANP zich ernstig zorgen te maken over het oplopende woningtekort. 'We hebben geen tijd meer om te dralen, we moeten doorpakken', zegt Aedes-voorzitter Martin van Rijn. 

Volgens Van Rijn hebben woningcorporaties plannen klaarliggen en geld gereserveerd. 'We willen aan de slag, maar de val van het kabinet speelt ons daarbij parten’, zegt de Aedes-voorzitter.