'Om voldoende woningen te kunnen bouwen, moet wel stikstofruimte worden gecreëerd', zegt Arno Visser, voorzitter van Bouwend Nederland. Hij erkent dat stikstofruimte nodig is voor natuur en boeren, maar tegelijkertijd worden woningzoekenden in de kou gezet als provincies de bouwopgave uit het oog verliezen.  

'Als bouwsector gaan we de behoefte aan woningen niet invullen zonder bijpassende stikstofruimte. Hetzelfde geldt voor de aanleg van nieuwe infrastructuur en de noodzakelijke investeringen voor de energietransitie', aldus Visser. 

De brancheorganisatie heeft per provincie gekeken in hoeverre stikstofruimte wordt vrijgespeeld voor de bouw. Uit het onderzoek blijkt dat in de provincie Friesland vooral is gedacht aan de landbouw en PAS-melders.  

Hetzelfde geldt voor Overijssel. Bouwend Nederland zegt wel begrip te hebben voor het feit dat in de stikstofaanpak van deze provincies landbouw en natuur de meest prominente sectoren zijn. 

Kritiek op Limburg, Noord-Brabant en Utrecht 

De kritiek van Bouwend Nederland op de weinig concrete stikstofplannen spitst zich met name toe op de provincies Limburg, Noord-Brabant en Utrecht.  

Gelderland vormt een positieve uitzondering en onderneemt volgens de bouworganisatie veel initiatieven om stikstofuitstoot te reduceren. Ook moedigt de provincie de samenwerking aan tussen sectoren, bijvoorbeeld als het gaat om circulair of emissieloos bouwen. 

Visser wil dat de brancheorganisatie betrokken wordt bij de verdere uitwerking van de provinciale plannen. Ook andere sectoren die stikstofruimte nodig hebben moeten volgens hem meepraten.  

De woningbouw, de energietransitie en de mobiliteit verdienen volgens de Bouwend Nederland-voorzitter ambitieuze doelstellingen met oog voor de praktijk. 'Urgente opgaven als woningbouw en verduurzaming kunnen dan samengaan met natuurherstel en stikstofreductie', benadrukt Visser.