Het doel van de vorig jaar september gelanceerde prijs is volgens de Coalitie Ruimte voor Werk, een initiatief van een zevental adviesbureaus, om geslaagde voorbeelden te verzamelen van bestaande voorbeelden van mixvormen van wonen met werk en werk met andere functies zoals winkelen, sport, zorg, horeca en onderwijs. De prijs gaat naar het project dat het beste voorbeeld is voor het binnenstedelijk mengen van werkfuncties.  

Bij de beoordeling van de projecten maakt de jury onderscheid tussen twee categorieën: werk in de stad op wijkniveau en mengen in transformatiegebieden van bedrijventerreinen of kantoorparken naar de stad. Bij de eerste categorie wordt ook beoordeeld hoe een project de bestaande gemengde stad versterkt.  

Daarbij draait het om vragen zoals: ‘Wat levert het toevoegen van werk op aan verouderde woongebieden’ en ‘op welke wijze zijn of worden alternatieve werkfuncties in een kantorengebied geïntegreerd'? 

In de tweede categorie wordt vooral gekeken welke balans er is gecreëerd tussen wonen en werken. En op welke manier is een wonen-werken project in staat om de stijging van de vierkante meter prijs tegen te gaan. 

Voor de Ruimte voor Werk prijs zijn de volgende zes projecten zijn genomineerd: 

  • BinnenDok - Amsterdam 

Binnendok in Amsterdam, afbeelding: Heren 5 Architecten

Het project Binnendok op de NDSM scheepswerf in Amsterdam bestaat uit 107 appartementen, een kantoorgebouw, commerciële (plint)voorzieningen, een daktuin en een parkeergebouw met 510 parkeerplaatsen.  

Het gebouw is ontworpen door Heren 5 Architecten uit Amsterdam. De bouw van het pand is in 2021 gestart. Oplevering vindt in de loop van dit jaar plaats. 

  • ImageWharf - Amsterdam 

ImageWarf

Imagewharf Amsterdam, afbeelding: Hercuton 

Imagewharf  is een initiatief van een aantal creatieve bedrijven en open source ontwikkelaar Steengoed. Het project van Affaire d’Architecture uit Amsterdam omvat circa 17.500 vierkante meter op bijna 1,5 hectare grond. De urban community bestaat uit drie loftkantoren en een parkeergebouw. De panden zijn opgedeeld in diverse multifunctionele ruimtes voor bedrijven uit de creatieve sector. 

  • Zandkasteel - Amsterdam 

Zandkasteel, Amsterdam afbeelding: Zadelhoff

Het voormalige ING-hoofdkantoor aan het Bijlmerplein in Amsterdam is opgedeeld in woningen, kantoren, voorzieningen en een internationale school. In negen torens van het Zandkasteel, zoals het pand nu heet, zijn huurappartementen gevestigd.  

Het thema van dit deel is mixed use: appartementen worden afgewisseld met kantoren, beide in uiteenlopende maten. Dit project is van woningbouworganisatie Wonam dat ontwikkelt en investeert in betaalbare woningen in de regio Amsterdam.

  • ZOHO - Rotterdam 

ZOHO in Rotterdam, afbeelding: Stebru

ZOHO is de naam van de herontwikkeling van het Zomerhofkwartier achter het Hofplein in Rotterdam. In dit project zijn rond de zeshonderd koop- en huurwoningen gerealiseerd.  

Bij de herontwikkeling van de stadswijk is door de ontwikkelcombinatie Leyten/Stebru ingezet op een combinatie van creatieve ondernemingen, voorzieningen en uiteenlopende woningen. Een mobiliteitshub zorgt voor deelauto’s en (bak)fietsen. 

  • Gebouw-MENU - Utrecht 

Gebouw M in Utrecht, afbeelding: Janssen de Jong Projectontwikkeling

Op de locatie van een voormalig fietsendepot in Utrecht wil Janssen de Jong Projectontwikkeling een markthal realiseren met horeca, creatieve bedrijvigheid en stadslandbouw.  

Bovenop het gebouw wil de ontwikkelaar duurzame houten woningen bouwen. Deze woon-werklocatie, onder de noemer MENU, wordt een bruisende plek in de toekomstige stadswijk Merwede.  

  • SDIIZ - Amsterdam 

Sloterdijk II Zuid (SIIZ), afbeelding: UFO Urbanism

Sloterdijk II Zuid (SIIZ) in Amsterdam vormt samen met Rhônepark en Donauhoek een bedrijventerrein aan de westkant van Amsterdam. Met de eigenaren van de gebouwen en nieuwkomers wordt het verouderde bedrijventerrein de komende twintig jaar omgevormd tot een gemengd werkgebied voor werken gecombineerd met voorzieningen en ruimte voor recreatie.  

Architectenbureau UFO Urbanism heeft voor dit project een stedenbouwkundig raamwerk bedacht met als uitgangspunt het samenvoegen van verschillende ruimtelijke functies.  

Prijsuitreiking tijdens event 

Een deskundige jury bestaande uit Monica Adams (Studio Adams), Anjelica Cicilia (Achmea Real Estate), Huib Koel (Stichting Made Up North), Gert-Joost Peek (Rotterdam University of Applied Sciences), Michiel de Raaij (Ingenieursbureau De Raaij) en Iris Thewessen (stedenbouwkundig adviseur) bepaalt de uiteindelijk welk project in de praktijk mixvormen van wonen met werk het beste met elkaar combineert. 

De Coalitie Ruimte voor Werk reikt de prijs in oktober tijdens een eigen evenement uit. De exacte datum en locatie volgen nog. Tijdens het evenement wordt een bezoek gebracht aan een voorbeeldproject en krijgen deelnemers een inhoudelijke presentatie van de geleerde lessen uit de prijsvraag.