Veelal volgen deze Bus Rapid Transit (BRT) de provinciale wegen en snelwegen en bieden ze ook kansen voor nieuwe Park & Ride locaties, zegt de provincie tegen Stadszaken. De U-liner moet het gat opvangen tussen regionale buslijnen, met veel haltes en routes over binnenwegen, lightrail en de trein. 

‘Met het OV-netwerkperspectief zetten wij in op een samenhangend netwerk van trein, tram, bus en aanvullend OV. Het gaat hier dus niet om concurrentie met de NS’, zegt de provincie tegen Stadszaken. 

‘Komende jaren willen we deze verbindingen versterken, terwijl we andere bestaande lijnen blijven koesteren. We groeien dus op deze verbindingen tussen stad en dorp, en behouden de andere lijnen.’ 

U-liners rijden op bestaande infrastructuur 

Voor de snelbussen hoeft geen grote nieuwe infrastructuur te worden aangelegd. ‘Het gaat om de verbetering van bestaande buslijnen die nu ook al verbonden zijn met NS-stations en andere knooppunten’, aldus de provincie. De bussen rijden over snelwegen en N-wegen. 

Wel werkt de provincie aan verbeteringen van de busroutes met nieuwe haltes, goede fiets- en P+R-plaatsen en goede infrastructuur voor een snelle en veilige doorstroming. ‘Dit geldt ook voor onze eigen provinciale wegen waarover de U-liner gaat rijden.’ 

Het gaat om tien trajecten die zijn aangesloten op, voor de reiziger belangrijke, knooppunten. Een deel start of eindigt buiten de provinciegrenzen, zoals Bijlmer NS in Noord-Holland, Wageningen Busstation in Gelderland en Rotterdam Capelsebrug in Zuid-Holland. 

Extra comfort in de BRT

Om de reizigers over te halen de snelbus te nemen, eist de provincie in de aanbesteding een hoge mate van comfort, onder meer met USB-aansluitingen. 'Daarnaast stellen we ook extra eisen aan ruimere zitplaatsen, beenruimte en meer zitplaatsen dan op de overige buslijnen waar reizigers minder lange afstanden overbruggen.’ Betalen gaat onder meer via de OV-chipkaart. 

De plannen voor de U-liner komen van de provincie zelf. Die heeft de ideeën eerder al vastgelegd in het OV-netwerkperspectief. Daarop kwamen volgens de provincie vooral positieve reacties, wat ertoe leidde dat de U-liner is opgenomen in de aanbesteding voor het busvervoer 2025-2035.