Ontwikkelaar Patrizia dreigde zich terug te trekken uit het 'Bellevue'-project, omdat verlagen van de torens financieel niet zou zijn rond te rekenen.  

De gemeenteraad was gevoelig voor dit argument en stemde woensdag alsnog voor het collegevoorstel om de oorspronkelijke hoogte van 180 meter aan te houden. 

In de woontorens is ruimte voor 1.200 woningen, waarvan 360 vallen in de categorie sociale woningbouw. Het zijn kleine appartementen met een huur tot 750 euro. Nog eens 240 woningen vallen in het middensegment, met een huurprijs van 750 tot 1000 euro. 

In de vorige raadsperiode stemde een meerderheid van de raad onder aanvoering van VVD voor een motie om de hoogte van de woontorens terug te brengen naar 160 meter. 

De plannen van woningcorporatie Staedion en Paetrizia dateren van in 2021 en stuitten van meet af aan op verzet van omwonenden. Zij vrezen dat de hoogbouw voor extra schaduw en windhinder zorgt.  

De ontwikkelaar krijgt nu twee jaar de tijd om een haalbaar businessplan te maken. De raad moet hierover uiteindelijk weer een besluit nemen.  

De Haagse wethouder voor stedelijke ontwikkeling en mobiliteit, Robert van Asten, zegt in een post op LinkedIn dat de ontwikkelaars met dit mandaat aan de slag kunnen met de verdere uitwerking van het plan. 'De speciale opdracht van het stadhuis is om dit echt samen met de buurt te gaan doen.' 

Hoogbouw wint aan populariteit en dat heeft grote gevolgen voor de stad, maar eenduidig beleid is er nog altijd niet. De G5, Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Utrecht en Eindhoven hebben elk een eigen hoogbouwbeleid.