In totaal investeert het kabinet 900 miljoen euro extra in de Regio Deals. Voor deze tranche is 384 miljoen euro gereserveerd. Regio’s dragen ook zelf financieel bij. 

Kern bij de deals is een integrale aanpak, waarbij de regionale overheden, kennis- en culturele instituten, ondernemers en maatschappelijke organisaties samen een aanpak opstellen. Die moet passen bij de uitdagingen en de identiteit van het gebied.  

Minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) hecht veel waarde aan de Regio Deals: ‘Tijdens de verschillende werkbezoeken die ik overal in Nederland breng, zie ik de meerwaarde van de Regio Deals van Zeeland tot Groningen en van Twente tot en met Zaanstad. Met de deals verbeteren we samen het leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers.’ 

Het kabinet besluit begin 2024 welke voorstellen worden uitgewerkt tot een Regio Deal. Streven is om de deals van deze vijfde tranche medio volgend jaar te ondertekenen. 

In 2025 volgt een nieuwe tranche Regio Deals. Hiervoor is 216 miljoen euro beschikbaar. Bij de selectie van houdt het ministerie van BZK rekening met een evenwichtige verdeling van het beschikbare budget over de diverse regio’s. Ook is speciale aandacht voor regio’s waar de brede welvaart onder druk staat.