Met de introductie van een ‘verbodsbord’ wil de vereniging toegankelijkheid onder de aandacht brengen. Het verkeersbord is afgebeeld op posters in abri's door heel Nederland met daarop de boodschap: 'dit bord bestaat niet, maar het staat bijna overal'. 

Op dit moment kampen bijna 1,4 miljoen Nederlanders van 20 jaar en ouder met een lichamelijke beperking. De Zonnebloem sprak iets meer dan drieduizend mensen over de problemen die zij ervaren bij de toegankelijkheid van straten en bouwen. 

Uit het onderzoek blijkt dat respondenten dusdanige problemen ervaren met toegankelijkheid dat 73 procent van hen regelmatig uitstapjes noodgedwongen aan zich voorbij moet laten gaan. Ook vindt 79 procent straten en wegen in de eigen woonwijk onvoldoende toegankelijk en ervaart 72 procent problemen in winkels. 

Verbeteringen vooral in ov 

Op het gebied van mobiliteit is volgens de respondenten veel voor verbetering vatbaar. Zo blijkt uit het onderzoek dat meer dan de helft problemen ervaart met de toegankelijkheid van vervoer.  

Voornaamste uitdagingen zijn de gebondenheid aan tijden van Valys- of regiotaxi’s (69 procent) en de afhankelijkheid van een chauffeur (51 procent). Ook geeft 43 procent aan niet overal naar toe te durven reizen met het openbaar vervoer. 

Het onderwerp heeft aandacht van staatssecretaris Heijnen van I en W. Op een conferentie over vervoersarmoede, eerder dit jaar, zei ze dat mobiliteit een recht moet zijn. 

Aandacht voor mensen met beperking 

Marc Damen, directeur bij Nationale Vereniging de Zonnebloem, hoopt dat met het nieuwe verkeersbord meer aandacht wordt geschonken aan mensen met een lichamelijke beperking. ‘Ieder mens moet er zonder zorgen op uit kunnen gaan’, zegt Damen. 

Minister Conny Helder van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onderstreept het belang van de bewustwordingscampagne van De Zonnebloem. In antwoord op Kamervragen van CDA-Kamerlid Werner over de campagne schrijft Helder dat zij als coördinerend bewindspersoon voor de implementatie van het VN-verdrag handicap het initiatief aanmoedigt. 

‘Ik zie ook dat veel drempels voor mensen met een beperking, ook in het fysieke domein. Ik werk aan het wegnemen van drempels voor mensen met een fysieke beperking binnen het programma Onbeperkt Meedoen. Toegankelijkheid is ook een belangrijk onderwerp binnen dit programma.’