“Om gebiedsontwikkelingen te realiseren is het cruciaal om goed opgeleide ambtenaren in de regio te hebben’, zegt secretaris-directeur Emiel Reiding van MRA. ‘Ik ben trots dat we binnen de MRA op deze manier kunnen samenwerken om onze gezamenlijke doelstellingen te bereiken.’ 

De opleiding sluit aan bij de analyse van minister Hugo de Jong. In een Kamerbrief signaleert hij een gebrek aan ambtelijke capaciteit en kennis en kunde over de werking van de grondmarkt. Directeur Leo Uittenbogaard van de Amsterdam School of Real Estate (ASRE) is het niet met hem eens. 

‘Snel het capaciteitsgebrek oplossen is lastig, maar kennis en kunde zijn niet het probleem. Mijn aanbeveling aan het ministerie is: huur niet meer consultants in, maar stimuleer het onderwijs over de grondmarkt.’ 

De studieroute Integrale Gebiedsontwikkeling is ontwikkeld door ASRE in samenwerking met de Metropoolregio Amsterdam en de provincies Noord-Holland en Flevoland. Die hebben ook financieel bijgedragen aan de opleiding. 

Vastgoedrekenen en strategie 

De opleiding bestaat uit Vastgoedfinanciering, Recht bij Vastgoedontwikkeling en Vastgoedrekenen, aangevuld met de Executive Education-opleidingen Strategie voor Gebiedsontwikkeling, Locatieontwikkeling & Grondexploitatie en Woningontwikkeling.  

Doel van MRA en ASRE is meer begrip tussen de verschillende disciplines. ‘Dat krijgen we ook terug: je leert breder kijken’, zegt John Verhoeven, programmamanager Executive Education van de ASRE. De opleiding is deels online, maar vindt ook plaats in de collegezalen van de ASRE aan ‘t IJ in Amsterdam. 

‘In de colleges laten we niet alleen mensen uit de wetenschap uit het woord, maar ook ontwikkelaars. Die nemen hun cases mee en zo leren de ambtenaren hoe een ontwikkelaar naar hun project kijkt’, zegt Verhoeven. De studenten krijgen tijdens hun opleiding ook een case mee. 

De eerste lichting bestond uit zeventien ambtenaren uit de gemeenten Hoorn, Zaandam, Amsterdam, Haarlemmermeer, Almere, Purmerend, Hilversum, Alkmaar en de provincie Flevoland. 

Het afgelopen jaar is een tweede groep van start gegaan. Een derde lichting start na de zomer. Die staat nog open voor inschrijving. Ook voor ambtenaren die niet uit de regio Amsterdam komen.