Minister De Jonge wil vakantieparken vitaliseren die wel perspectief hebben in de recreatieve sector. ‘Hierbij betrek ik ook het voorkomen van het afglijden van parken en de gevolgen van het opkopen van parken voor recreant en natuur.’ 

‘Tegelijkertijd zal vitalisering niet voor ieder park mogelijk zijn, omdat het perspectief op een toeristisch-recreatieve exploitatie soms ontbreekt’, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. ‘In dergelijke gevallen kan een park getransformeerd worden naar een andere functie, zoals wonen.’ 

De minister schrijft dat het in de meeste gevallen zal gaan om het legaliseren van situaties waar al gewoond wordt. Daarnaast denkt hij dat de transformatie van niet-vitale vakantieparken nieuwe (flex-)woningen kan opleveren voor woningmarkt. 

Ondermijning en criminaliteit 

De aanpak gaat niet alleen om het transformeren naar permanente bewoning, schrijft minister De Jonge aan de Tweede Kamer. Doel is ook criminaliteit op vakantieparken tegen te gaan en kwetsbare bewoners van vakantieparken beter te ondersteunen. 

Daarom wil hij een betere registratie op de parken. ‘Ik ben mij ervan bewust dat het registreren van de vakantieparken en het monitoren van de situatie, gezien de gelaagdheid en complexiteit van de thematiek rondom vakantieparken, niet eenvoudig is.’ 

Omdat gemeenten kampen met personeelstekort wil hij een ondersteuninsgaanbod doen. Hoe dat eruit gaat zien, kan hij nog niet zeggen. De minister stelt al wel een bestuurlijk aanjager aan die met gemeenten en provincies meedenkt in deze aanpak. 

Er bestaat al twee jaar een expert- en aanjaagteam actief dat gemeenten ondersteuning biedt bij de transformatie van vakantieparken. De Jonge gaat met dat team in gesprek. 

‘Geen snelle oplossing voor woningtekort’ 

Het transformeren van vakantieparken is geen directe oplossing voor het woningentekort, waarschuwt adjunct-directeur Jeffrey Belt van de brancheorganisatie HISWA-RECRON. Zo gaat het om parken waar wonen al gedoogd wordt. Die mensen moeten vervolgens ook ergens heen, aldus Belt. 

De parken waar De Jonge het over heeft, zijn geen leden van HISWA-RECRON. ‘Wij staan permanente bewoning niet toe’, zegt hij. HISWA-RECRON praat al langer met de minister over het onderwerp, onder meer omdat er recreatiegrond wordt onttrokken. 

Belt zegt dat er heel wat nodig om die niet-vitale parken geschikt te maken. Denk aan voorzieningen. ‘En ik vraag me af of de recreatiewoningen op die parken wel door het Bouwbesluit komen’, zegt hij.  

Het bureau dat de onderzoeken naar de parken voor De Jonge uitvoert, heeft het vertrouwen van Belt. Maar het gaat hoe dan ook lang duren voordat de niet-vitale parken zijn gebouwd naar woonwijken. ‘Dit is een transitie die enkele jaren gaat duren. Het is aardig bedacht, maar ik zie dat anders.’