‘De plannen zijn met de bedrijven afgestemd en de bedrijven staan achter dit plan’, stelde de Nijmeegse wethouder Noël Vergunst (GroenLinks) tijdens een presentatie van de plannen in Winkelsteeg begin juni op de Dag van de Projectontwikkeling van de Neprom.  

Dat blijkt deels te kloppen. Twee grote bedrijven blijken fel gekant tegen de komst van 2.700 woningen in het noordelijke deel van Winkelsteeg. In dit deel zitten bedrijven in de hoogste milieucategorie, waaronder chipfabrikant NXP.  

Minder uitbreidingsruimte bedrijven 

Om toch te kunnen bouwen, wil de gemeente Nijmegen de vastgelegde milieucategorieën van verschillende grote bedrijven terugbrengen.  

Een milieucategorie bepaalt de mate waarin de omgeving hinder heeft van bedrijfsactiviteiten. Zo hebben bedrijven in de hoogste milieucategorie ruimere ‘hindercirkels’ voor geluid, geur en verkeersbewegingen. Daarbinnen mag niet gebouwd worden, vanwege mogelijke overlast. 

Verlaging van de milieucategorie biedt de gemeente de ruimte om huizen te bouwen in de nabijheid van deze bedrijven. Bedrijven in Winkelsteeg in de hoogste milieucategorie vrezen dat ze in de toekomst minder ruimte krijgen om uit te breiden.  

Dit zijn de plannen voor Winkelsteeg  

De gemeente Nijmegen wil de komende jaren Winkelsteeg bij het Maas-Waalkanaal transformeren van een monofunctioneel industrieterrein tot een toekomstbestendig woon-werkgebied met high tech-bedrijven en in totaal 6.500 huizen, grotendeels in het betaalbare segment en sociale woningbouw. In de Kanaalknoopvisie van de gemeente Nijmegen zijn in het noordelijk deel van het industrieterrein maximaal 2.700 woningen gepland. De totale begroting voor het project bedraagt 326 miljoen euro. Nijmegen investeert tussen de 80 en 82 miljoen euro. Voor het plan ontving Nijmegen recent van het Rijk nog een bedrag van 24 miljoen euro.   

Wethouder Vergunst reageert in De Gelderlander dat de verlagingen overeenkomen met de huidige bedrijfssituaties. Ook kunnen bedrijven volgens de wethouder nog altijd uitbreiden. Bedrijven op hun beurt bestrijden dit. 

Eén van de ondernemers heeft inmiddels een zienswijze ingediend bij de gemeente. NXP heeft met een advocaat bezwaar aangetekend. 

Bedrijven betrokken bij plannen 

Tegen Stadszaken zegt de wethouder dat de gemeente meerdere bijeenkomsten heeft georganiseerd voor de bedrijven op Winkelsteeg. ‘We hebben ondernemers aangemoedigd om hun toekomstvisies te delen.’ 

De herzonering van geluid en aanpassingen van milieucategorieën zijn volgens de wethouder besproken met onder meer NXP. ‘Het betrekken van de bedrijven bij de plannen voor Winkelsteeg is een kernelement van onze aanpak.’  

Vergunst benadrukt dat de nieuwbouwplannen in Winkelsteeg in de toekomst rond de 3.000 nieuwe banen opleveren. De milieucategorieën van de huidige bedrijven die veranderen door de nieuwbouwplannen, zijn volgens de wethouder realistisch en onderzocht. ‘Het past bij de huidige vergunningen.’  

Een bedrijf kan volgens de wethouder niet onbeperkt uitbreiden en moet rekening houden met de omgeving. Heeft een bedrijf een zwaardere milieucategorie nodig dan is er ruimte vrij op een naburig bedrijventerrein in Nijmegen. ‘Die bedrijvigheid willen we daar concentreren.’