Ongelijkheid bestrijden is een verhaal van de lange adem en voor het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid (NPRZ) is minstens twintig jaar uitgetrokken. Dat is geen overbodige luxe, want Rotterdam-Zuid heeft vooralsnog de schijn tegen. Uit een recent gepubliceerde studie van het Planbureau voor de Leefomgeving over stedelijk economische ongelijkheid blijkt Rotterdam-Zuid verder achterop te raken ten opzichte van andere delen van de stad. Dat heeft overigens meer te maken met het groeien van de inkomens aan de noordoever van de Maas dan het wegzakken van Zuid. Je kunt dus net zo goed stellen dat Rotterdam-Zuid onvoldoende meeprofiteert van het relatieve succes van de Maasstad als geheel.

In een interview in ROmagazine #03, verschenen in maart 2016, benadrukken de onderzoekers van het PBL dat fysieke interventies over het algemeen onvoldoende soelaas bieden als middel om ruimtelijke segregatie te verkleinen. Ze pleitten daarom voor een people based-aanpak. Vrij vertaald: meer investeren in onderwijs en in de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Het NPRZ is een integraal programma waarin bewoners centraal staan. Het is een lijn die met het Pact op Zuid werd ingezet door ondersteuning van initiatieven als Rotterdam Vakmanstad. De Rotterdamse aanpak is bij uitstek people based en daarmee haar tijd ver vooruit. De focus ligt op de jeugd, die heeft immers de toekomst.

Minister Schultz

Ook in de komende editie van ROmagazine, die op 6 mei verschijnt: een interview met Melanie Schultz van Haegen, minister van Infrastructuur en Milieu. Beter luisteren naar betrokken bewoners en ondernemers is een belangrijke les uit het programma Ruimte voor de Rivier, vindt de minister. Ze is geschrokken van het lage waterbewustzijn van de gemiddelde Nederlander. Nederland wil de Conferentie Adaptation Futures van 10 tot 13 mei in Rotterdam gebruiken om de internationale samenwerking bij klimaatadaptatie te versterken en vooral het waterbewustzijn in eigen land te vergroten.