Nieuwszender BNR deed navraag bij vijftig van de grootste woningcorporaties. Op vier na zijn alle corporaties begonnen met een inventarisatie van de mogelijkheden om woningen op te toppen. Vijf corporaties zeggen al concrete plannen te hebben om woningen te voorzien van een extra verdieping. 

De woningbouwcorporaties geven daarmee gehoor aan het plan van Hugo de Jonge om bestaande woningen beter te benutten

In een brief aan de Tweede Kamer schreef De Jonge onlangs dat met optoppen, waarbij woningen bovenop bestaande complexen worden gebouwd, nog eens 100.000 extra woningen kunnen worden toegevoegd.  

Volgens de VRO-minister is grootschalig optoppen alleen mogelijk als woningbouwcorporaties meewerken.  

Woningcorporaties beschikken over  twee derde van woningen die zich lenen voor optoppen met een of meerdere verdiepingen. Dat blijkt uit eerder onderzoek van adviesbureau Stec Groep. 

Volgens BNR hebben sommige corporaties al specifieke woningen of buurten op het oog. 

Optoppen van woningen biedt volgens veel woningbouwverenigingen vooral een oplossing voor het gebrek aan eigen grondlocaties. 

'Dat zorgt ervoor dat we niet zoveel kunnen bouwen als we willen', zegt een woordvoerder van Vivare tegen BNR. Optoppen wordt daarom serieus overwogen door de woningbouwcorporatie uit Arnhem. 

Andere corporaties willen eerst beleidsmakers en hun huurders informeren over het mogelijk optoppen van woningen. Er kleven volgens een aantal woningbouwcorporaties nadelen aan optoppen. De constructie van veel bestaande woningen is bijvoorbeeld te zwak om extra woonlagen te dragen.  

Woningbouwcorporaties verwachten daarnaast dat optoppen te duur is en verzet oplevert van omwonenden. Ook zou de druk op parkeerruimte toenemen door de extra bewoners.  

Een woordvoerder van woningbouwcorporatie Rochdale zegt tegen BNR om die redenen meer heil te zien in het toevoegen van extra verdiepingen bij geplande bouwplannen. 'Dat is veel goedkoper', aldus de woordvoerder.