De gemeenteraad had om een voorstel gevraagd. Het gemeentebestuur wilde de flitsbezorging beperken tot industrieterreinen, maar dat vond de raad te ver gaan. Daarop heeft het college van B en W een afwegingskader voor flitsbezorging opgesteld. 

Zo is flitsbezorging niet toegestaan in voetgangersgebieden, in groene gebieden en binnen in een winkelgebied. Aan de buitenkant van een winkelgebied of een woongebied kan het alleen als aan voorwaarden wordt voldaan.  

Het gaat dan om het niet afplakken van de ruiten en bevoorrading op eigen terrein of op een dichtbij gelegen plek. Ook moeten bezorgvoertuigen binnen of op eigen terrein geparkeerd worden. Ook is een omgevingsvergunning noodzakelijk. 'Het is een bedrijf in de categorie B2.’ 

Op een plek met meerdere bedrijven zijn wat de gemeenteraad betreft meer mogelijkheden. 

In een brief aan de gemeenteraad schrijft het college van B en W dat het niet alleen gaat om de fysieke aanpassingen aan de buurt. De gemeenteraad vroeg ook om maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid.  

Verkeersveiligheid flitsbezorgers 

De ongevalscijfers zijn volgens wethouder Schilderman te verwaarlozen, al bracht de PvdA tijdens het debat in 15 ongelukken waarbij een ambulance nodig is, veel te hoog is. Desondanks blijkt het juridisch lastig  om verkeersveiligheid mee te nemen in de vergunningsaanvraag. 

Utrecht is de niet de eerste gemeente die komt met regels rondom flitsbezorging. Zo ging Amsterdam de Domstad al voor. Daar mogen flitsbezorgers zich niet vestigen in woongebieden en alleen bezorgen op woon- en werkadressen, dus niet in parken. 

Groningen verbood vorig jaar de komst van alle flitsbezorgers en werkt aan nieuw binnenstadbeleid waarbij (dag)horeca de voorkeur krijgt. Ook Arnhem houdt in het omgevingsplan van de binnenstad rekening met eventuele flitsbezorgers. 

Inmiddels zitten flitsbezorgers niet stil. Flitsbezorger Flink komt met nieuwe concepten, waarbij de ‘dark stores’ worden opengegooid en toegankelijk gemaakt voor de buurt.  

Zo is Flink in Alkmaar een pilot gestart met een buurthub. Daarbij kunnen omwonenden niet alleen hun boodschappen op locatie afhalen, maar ook hun postpakket. Getir maakte eerder al bekend dat er kunst in sommige etalages wordt getoond.

Ook hebben flitsbezorgers aangegeven te werken met bezorgers, riders, die 18 jaar of ouder zijn. Dat is twee jaar ouder dan de minimumleeftijd van 16, die de Rijksoverheid onlangs vaststelde.