De gemeente Haarlem schrijft in de Nota Uitwerking Parkeerregulering dat de stad zonder verdere inspraak betaald parkeren kan invoeren in de hele gemeente. Voor elf wijken wilde de gemeente binnenkort betaald parkeren invoeren. Andere wijken krijgen automatisch betaald parkeren als de druk hoger wordt dan 85 procent.  

Gesteund door oppositiepartijen willen deze inwoners een raadgevend referendum organiseren om bewoners meer inspraak te geven over betaald parkeren. Dat was er volgens hen altijd, maar is door het nieuwe college van B en W afgeschaft. 

De voorzieningenrechter zegt dat de initiatiefnemers van een referendum de kans moeten krijgen en heeft de uitvoering van de nota stilgelegd. 

Positief oordeel Referendumcommissie 

Om een raadgevend referendum te kunnen houden, moet eerst een inleidend verzoek worden ingediend. Dit is gedaan. De gemeenteraad heeft dit op 30 maart afgewezen, ondanks dat er positief oordeel van de Referendumcommissie lag. 

Tegen de afwijzing is door de bewoners bezwaar gemaakt. Ook dat is afgewezen. De gemeente is ondertussen met de uitvoering van de plannen begonnen. Om te voorkomen dat de inspraakmogelijkheid verloren gaat of geen nut meer zal hebben, stapten de bewoners naar de voorzieningenrechter. 

Belasting niet enige in de nota 

De gemeente stelt dat het gaat om een belasting en dat een referendum daardoor niet mogelijk is. De rechter zegt dat een groot deel van de nota niet over belastingen gaat, en dat daarom een referendum mogelijk moet zijn. 

‘Doel van de Nota is het parkeren in de gemeente te reguleren door (nieuw) beleid vast te stellen. Dit beleid heeft financiële consequenties, zoals vrijwel elk raadsbesluit op enigerlei wijze financiële consequenties of implicaties heeft.’ 

Ook is er geen spoed om het beleid uit te voeren. ‘Hoewel de voorzieningenrechter er begrip voor heeft dat verweerder de parkeerproblematiek snel wil aanpakken, rechtvaardigt dat op zichzelf nog niet het afzien van een referendum over de Nota.’ 

De bezwaarmakers gaan nu aan de slag om 4.000 handtekeningen te verzamelen om het referendum verder mogelijk te maken. De gemeente Haarlem wilde nog niet reageren op de uitspraak.