'Ik werd weer heel blij van de vele, verschillende grote en kleine initiatieven van zowel burgers als gemeenten', zegt juryvoorzitter Margot Ribberink over de 22 inzendingen.

'Dit jaar is er veel aandacht voor de kwaliteit van het groen en het besef dat we moeten focussen op het verbeteren van de biodiversiteit. Er is een trend voor eetbaar groen en ook de actievere houding van woningcorporaties valt op. Het wordt voor ons als jury dan ook lastig om een keuze te maken.'

Stichting Steenbreek zoekt met deze jaarlijkse verkiezing naar innovatieve en inspirerende voorbeelden, die laten zien hoe groen en water op een praktische manier worden benut. Het gaat dan onder meer over het verbeteren van de biodiversiteit en gezondheid, en om projecten die een positieve bijdrage leveren aan klimaatadaptatie. Het sociale domein –met als thema ‘Samen voor meer groen in de buurt’- staat hierbij centraal.

Voor de Steenbreektroffee 2023 is een shortlist gemaakt en deze zes projecten zijn genomineerd:

 • De Ecokathedraal in Heerenveen
  Louis Le Roy, oprichter van de Ecokathedraal in Heerenveen, zorgt dat buurtbewoners een actieve rol krijgen in hun eigen woonomgeving. Veel van waar Steenbreek voor staat komt samen in zijn project, aldus de jury.

 • Het Voedselbos in Brummen
  Het voedselbos Nieuwe Erven maakt bewoners bewuster van korte ketens in een duurzame voedselvoorziening en betrekt hen daarbij. Het draait niet om productie en verkoop van fysieke oogst, want de sociale oogst is de grote winst, zegt de jury. Het is een leerproject over het combineren van gemeenschapszin, voedsel, educatie en biodiversiteit.

 • Vergroenen voortuinen in Sneek
  Met de vraag ‘Zullen we samen de wijk groener en gezelliger maken?’, bieden gemeente Súdwest-Fryslân en woningcorporatie Accolade inwoners een gratis een groene voortuin aan. De bewoners zijn na de aanleg zelf verantwoordelijk voor het onderhoud. Het is volgens de jury een duidelijk voorbeeld van samenwerking tussen gemeente en woningcorporatie, en waarbij investeringen, zoals rioolrenovatie, en klimaatopgave gecombineerd zijn.

 • Tuin van de Afrikaanderwijk in Rotterdam
  De Tuin van de Wijk is ván de wijk, waar bewoners terecht kunnen voor groen advies, concrete hulp bij hun kleine of grote groene plannen en om elkaar te inspireren. In opdracht Rotterdams Weerwoord is dit volgens de jury een mooi voorbeeld om tot groene stedelijke (leefbaarheids)vernieuwing te komen.

 • Geef gewipte tegels een tweede leven, uit Krimpen aan den IJssel
  Natuurterrein Natuurrijk bestaat al langer, maar krijgt sinds vorig jaar gewipte tegels voor hergebruik. Intussen zijn drie natuurmuren en -hotels in het nieuwe gedeelte van Natuurrijk aangelegd. Natuurrijk is een project met een lange aanloop, precies zoals Stichting Steenbreek voor ogen heeft.

 • Vergroening dakterras Fongersplaats in Groningen
  De groencommissie van de VvE Fongersplaats hebben GrunnDak benaderd voor vergroening van het dakterras. Daarvoor is ook een kunstenaar ingeschakeld. Een initiatief dat aandacht verdiend vindt de jury, 'gezien de belangrijke rol van een VvE bij transities'.

De winnaars van de Steenbreektrofee 2023 worden bekendgemaakt tijdens de Nationale Groendag op woensdag 11 oktober in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem.

Juryvoorzitter Margot Ribberink geeft dan ook een toelichting op de overwegingen van de jury. De jury bestaat daarnaast uit: Robert Graat (Staatsbosbeheer), Ans Hobbelink (AVVN Samen natuurlijk tuinieren), Henk Kuijpers (Stadswerk), Jaap Toet (gepensioneerd, GGD-regio Utrecht) en Thijs van Mierlo (LSA Bewoners).

Dit jaar wordt voor de 7e keer de Steenbreektrofee uitgereikt. Eerdere winnaars zijn Harderwijk, Spijk, Laarbeek, Leeuwarden, Leiden en Den Haag.